Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Fritidsaktiviteter för barn, unga och vuxna

Kontakt om fritidsaktiviteter

Iréne Cederborg jobbar på Kultur- och Fritidsförvaltningen. Hon kan hjälpa dig till en fritidsaktivitet. Hon hjälper både barn, unga och vuxna med alla typer av funktionsnedsättningar. Tillsammans med Iréne hittar du en aktivitet som passar just dina intressen och din funktionsnedsättning.
Telefonnummer till Iréne: 0734 21 85 70
E-post till Iréne: irene.cederborg@botkyrka.se

fritidsnatet.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du också hitta aktiviteter själv.

Biblioteket kommer hem till dig

Bibliotek

På biblioteken i Botkyrka kan du låna lättlästa böcker, tidningar, musik och film. Där finns också ljudböcker och Daisy talböcker.

Det finns böcker med stor stil och DVD filmer för personer med hörselnedsättning. På äppelhyllan finns material samlat för barn och ungdom med olika funktionsnedsättningar.

Biblioteket kommer hem till dig

Kan du inte ta dig till biblioteket kan du utan kostnad få vårt utbud hemskickat. Du kan själv välja vad du vill ha, annars hjälper vi dig att plocka ihop något spännande.

Kontakt Biblioteket kommer hem till dig

08-530 629 20, tullinge.bibliotek@botkyrka.se

Hemsida bibliotek Botkryka

http://www.bibliotek.botkyrka.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Funktionshinderföreningar i Botkyrka-Salem

DHR (delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet)

En förening av och för personer med nedsatt rörelseförmåga. Vårt mål är att alla människor ska känna sig inkluderade i samhället. DHR jobbar för att förverkliga principen om alla människors lika värde.

Kontakt DHR (delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet)

Ordförande Kjell Sandström tele: 08-531 798 34, mejl: kjell[at]sandstrom-privat.se
Vice ordf Anna-Maria Kölhed tele: 070-449 08 70, mejl: am@kolhed.se

RSMH Respons i Botkyrka

Vi är en lokalförening inom rikstäckande Riksförbundet för Social och Mental hälsa för personer med egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa samt för närstående och andra med intresse för RSMH:s arbete. Vår viktigast uppgift är kamratstöd och återhämtning.
Vårt mål är att bryta isolering och ensamhet, stärka självförtroende och hjälpa dig från passivitet till aktivitet. Arbeta med opinionsarbete inom kommun och län,
RSMH Respons i Botkyrka samarbetar med Socialpsykiatrin i Botkyrka.

Kontakt RSMH Respons i Botkyrka

mejl: info.respons@rsmhstockholm.se, webbplats: rsmhstockholm.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

HRF hörselskadades förening i Botkyrka/Salem

Vi arbetar med att tillvarata hörselskadades intressen genom politisk påverkan, information och sociala aktiviteter.

Kontakt HRF hörselskadades förening i Botkyrka/Salem

Yvonne Jangebrink tele: 08-532 515 45, Dag Asplund tele: 070-218 32 36, mejl: botkyrka.salem@hrf.se, adress: Gröndalsvägen 12 a 1 tr Tumba.

FHDBF - föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer

Som medlem får du tidningen Hands up och möjlighet att delta i föreningens verksamhet och aktiviteter. FHDBF:s ungdomsförening Signhammer: Bedriver teckenspråkig verksamhet som figurspel, figurmålning, rollspel, LAN och brädspel. För döva, hörselskadade, syskon, barn till vuxna döva (CODA), teckenspråkiga, personer som använder teckenspråkstolk, teckenspråksstuderande och teckenspråksintresserade. Det finns möjlighet att använda teckenspråkstolk för att delta i verksamheten.

Kontakt FHDBF - föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer

Robin Slätt, mejl: signhammer@fhdbf.se eller inf@fhdbf.se. Webbplats: fhdbf.se/bygga-broar/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. facebook.se/fhdbflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Neuro St Botvid

Vi arbetar för att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomar och skador samt för deras anhöriga. Vi jobbar intressepolitiskt med påverkansarbete mot Botkyrka, Salem och Huddinge kommun, samt ABF, lokala myndigheter och via vårt länsförbund mot landstinget. Viktiga delar är att bryta isolering och skapa gemenskap samt ge medlemmar och deras anhöriga möjlighet att träffas genom t ex resor, utflykter, filmkvällar, föreläsningar osv.

Kontakt Neurp St Botvid

Maria Sverker mejl: maria.sverker@neuro.se

SRF Botkyrka-Salem, Synskadades riksförbund

Ger ut en kommunal taltidning med information om föreningens verksamhet och aktuellt från kommunerna. Anordnar träffar med information om hjälpmedel och vad som är på gång. Skapa gemenskap för personer med synnedsättningar. SRF jobbar också aktivt med att informera allmänhet, politiker och tjänstemän om synskadades situation och behov av stöd och service.

Kontakt SRF Botkyrka-Salem, Synskadades riksförbund

Urban Eriksson mejl: ue.amrv62@gmail.com, Annelie Eriksson mejl: anneli.amrv62@gmail.com

Attention

Vi arbetar för att alla med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i Huddinge, Botkyrka och Salem ska få det stöd de behöver. Varje månad har vi en träff i Huddinge och Botkyrka. Vår ordförande har också träffar i sitt eget hem i Vårsta för vuxna med egen diagnos. Vi finns representerade i kommunernas funktionshinderråd.

Kontakt Attention

webbplats attention-hubosa.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjärt-lung Botkyrka-Salem

Vi hjälper varandra att genomföra positiva livsstilsförändringar och verkar för ett bra liv med hjärt- kärl- och lungsjukdom. Föreningen bedriver en mängd aktiviteter såsom hjärt-lungräddning för vuxna och barn, café, gymnastik, stavgång, datacirkel, harmonilära samt föreläsningar, fester och resor.

Kontakt Hjärt-lung Botkyrka-Salem

Mejl info@botkyrka-salem.hjart-lung.se, webbplats hjart-lung.se/botkyrka-salemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, tele 08-530 607 51

FEB - Elöverkänsligas förening i Södra StorStockholm

Lokalförening inom Elöverkänsligas riksförbund. Lokalföreningen anordnar medlemsmöten, hyr ut mätinstrument, resebaldakin och har böcker. Det finns också telefonombud för rådgivning. Föreningen har också kontaktombud för anhörig- och diskrimeringsfrågor. Förbundet jobbar för att göra samhället tillgängligt för våra medlemmar med elöverkänslighet, de som skadats av mikrovågor, elektriska, magnetiska och/eller elektromagnetiska fält.

Kontakt FEB - Elöverkänsligas förening i Södra StorStockholm

mejl: k_wennberg@hotmail.com

FUB Botkyrka-Salem - föreningen för barn, unga och vuxna

Vi arbetar för ”Ett samhälle, en värld där personer med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd kan leva sitt liv som alla andra.” Att påverka beslutsfattare och andra berörda är centralt i vårt arbete för ett bättre liv för vår målgrupp. Vi bevakar personer med utvecklingsstörnings intressen bl.a. i kommuner, landsting och hos myndigheter inom olika samhällsområden. Vi stöder enskilda, gode
män och föräldrar/syskon genom vårt system med så kallat rättsombud.

Kontakt FUB Botkyrka-Salem - föreningen för barn, unga och vuxna

Ylva Berglund, ordförande, mejl: ylvaberglund@bredband.net, tel: 08-778 49 70
Kontakt rättsombud: Mai Eriksson tele 0705 30 68 86

Kontakt
Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2019
Idrott, fritid & natur