Stäng meddelande

Aktuellt

Här samlar vi aktuell information för dig som vill boka lokaler och anläggningar.

Information om säsongsstart av fotbollsplaner från v 12

Enligt den handlingsplan och program för microplaster som förvaltningen och Miljö och hälsa tagit fram, är plogning av konstgräsplaner den största källan för spridning av microplaster. Pga detta kommer kommunen inte att snöröja eller ploga andra planer än de planer som är utsedda att vara vinterplaner. I de fall som övriga konstgräsplaner är snöfria tidigare än V12 går det givetvis att nyttja dessa som spontanytor för fotbollsspel. Dock inte organiserade träningar eller matcher. Fritidsservice kommer att påbörja en översyn av övriga konstgräsplaner och underhålla dessa från V 10, om vädret så tillåter. Om snö och kyla håller i sig även efter v12 kommer huvudsäsongen att senareläggas tills dess att planerna är snöfria. Vädrets makter råder över detta.

Just nu pågår inbokning av match och sässongstider. Vi släpper alla restider för bokning så fort alla matcher är inbokade. Fram till vecka 12 går det att boka vinterplan på Brunna.

Information om fotbollsförbundets nya spelregler för barn- och ungdomsfotboll

Kommunen har inför denna säsong inte för avsikt att göra några anpassningar på fotbollsplaner eller målburar utifrån det nya regelverket som fotbollsförbundet informerade om under sen höst 2018. Förvaltningen har haft en dialog med andra kommunder och fotbollsförbundet och meddelat ställningstagandet. Förvaltningen har i dagsläget inga ekonomiska resurser eller ytor runt fotbollsplanerna, för att hantera ytterligare material (mål, sarger etc), utan ser att föreningarna får anpassa det material som finns på respektive plan på bästa sätt, för att hantera det nya regelverket från fotbollsförbundet. Frågor rörande hur föreningar löser detta hänvisas till fotbollsförbundet.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 mars 2019
Idrott, fritid & natur