Ansök om evenemang

Regler för evenemangsbokning:

Avbokning av evenemanget eller delar av det måste göras senast två veckor innan förutsatt datum, för att inte debiteras med en avbokningsavgift om halva kostnaden.

Avbokning av evenemanget eller delar av det måste göras senast två veckor
innan förutsatt datum, för att inte debiteras med en avbokningsavgift om halva
kostnaden.

Beräknad handläggningstid är 6 veckor. Evenemangsansökningar inför
grundläggande säsong har en längre handläggningstid. Kontakta oss för frågor.
Evenemangsansökningar som skickas in till Lokalbokningen med ett separat mail
alternativt via ett text/pdf dokument handläggs ej. Vi tar endast emot
ansökningar via e-tjänsten.

E-tjänst - Ansökan om evenemanglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgifter för idrottsanläggningarna och skollokaler

När hyresgästen inte sköter sig kan dessa avgifter komma att debiteras.

‌Avgifter

Typ av händelse

Avgift

Bokning utanför ordinarie öppettid, tillägg till ordinarie timtaxa

400 kr/tim

Oplanerad bokning utanför ordinarie öppettid, tillägg till ord. timtaxa

800 kr/tim

Bokning av ishall utanför ordinarie öppettid, tillägg till ordinarie
timtaxa

800 kr/tim

Storhelgstillägg, tillägg till ordinarie timtaxa 2

800 kr/tim

Oplanerad bokning under storhelg, tillägg till ord. timtaxa

1200 kr/tim

Anläggningen lämnad olåst vid hyrestidens slut

1000 kr

Hyresgästen har inte grovstädat efter turnering eller annat arrangemang

4000 kr

Brandkårsutryckning som orsakats av falskt larm

4000 kr

Kostnad, per gång, för att beställa extra städning i samband evenemang
(Stor anläggning)

1800 kr

Större skadegörelse eller stöld

Verklig kostnad

 
Vilka helger som är storhelg definieras i beslut om öppethållande i Botkyrka kommuns idrottsanläggningar.

När skadegörelse eller stöld har skett på grund av att anläggningen inte  varit låst tillkommer även kostnader för skadegörelsen.

Maximalt 800 kr extra per timme, även om tre eller fler anläggningar används samtidigt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2017
Idrott, fritid & natur