Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Klimat & miljö

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Avfall och återvinning

Du kan spara på jordens resurser genom att sortera ditt avfall. Då bidrar du även till att

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Naturen i Botkyrka

I Botkyrka kommun finns ett antal fantastiska naturområden och naturreservat

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Allemansrätten

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen. När du paddlar, klättrar, använder du dig av

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Klimatarbete

Klimatfrågan är en av Botkyrka kommuns prioriterade frågor. Botkyrka satsar på att bli

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Luft, mark och vatten

Läs mer om sjöar och vattendrag, luftkvaliteten i kommunen och hur du kan bidra till ett renare

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Naturskolan

Välkommen till Naturpedagogiskt centrum eller häng med ut med Fältbussen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juni 2019
Klimat & miljö