Stäng meddelande

Återvinningsstationer

På återvinningsstationerna som finns runt om i kommunen kan du lämna utsorterade förpackningar, glas, plast, metall och tidningar.

Återvinningsstationer i Botkyrka

FTI - Förpacknings och tidningsinsamlingen

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för återvinningsstationerna runt om i landet och har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. Förpackningar och tidningar omfattas av producentansvar.

Om du har klagomål på återvinningsstationerna ska du i första hand vända dig till FTI, telefon 0200-88 03 11. Du kan också lämna synpunkter om tömning och städning på FTIs hemsidalänk till annan webbplats.

Producentansvar

Idag finns producentansvar för förpackningar, returpapper, läkemedel, batterier, elavfall, däck och bilar. Producentansvaret innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer dessa produkter ska ansvara och betala för återvinningen och hanteringen av den förbrukade varan.

Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2017
Klimat & miljö