Stäng meddelande

Avfall

Du kan spara på jordens resurser genom att sortera ditt avfall. Då bidrar du även till att farliga ämnen inte kommer ut i vår miljö.

SRV Återvinning AB ansvarar för renhållningen i Botkyrka kommun och hämtar avfall från hushåll och företag. De bestämmelser som gäller avfallshanteringen kan du läsa om i kommunens renhållningsföreskrifter som du hittar under "Relaterade dokument".

Om du vill kan du…

  • Kompostera ditt köksavfall
  • Förlänga intervallet för hämtningen av hushållsavfall.
  • Ha tillfälligt uppehåll i hämtningen av hushållsavfall om du inte använder ditt hus under en längre tid. Om det är ett fritidshus måste uppehållet gälla för hela hämtningssäsongen och anmälan ska skickas in senast 15 april samma år.
  • Upphöra med latrinhämtningen om du vill kompostera ditt latrin. Tänk på att det krävs tillstånd för alternativa toaletter.
  • Dela behållare för hushållsavfall med grannen.

För ovan uppräknade punkter krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Blankett för anmälan/ansökan hittar du längst ner på sidan under "relaterade dokument".

Regler för vad som gäller hittar du i kommunens renhållningsföreskrifter på samma plats. Du hittar även information på blankettens baksida. Har du några frågor går det bra att kontakta kommunens miljöenhet på telefonnummer 08-530 610 00.

Hushållsavfall

Hushållsavfall kan vara både ”avfall som kommer från hushåll” och ”jämförligt avfall från annan verksamhet” till exempel skolor, restauranger, butiker och företagens personalutrymmen. Som exempel på avfall som kommer från hushåll kan nämnas sopor, köksavfall, latrin och slam från slambrunnar och slamtankar.

Till avfall från hushåll räknas också skrymmande avfall som exempelvis trasiga möbler, cyklar och liknande föremål.

Det mesta av ditt avfall kan du sortera och lämna på återvinningsstationer och återvinningscentraler. Övrigt slänger du i den vanliga soppåsen.

Överblivna läkemedel ska alltid lämnas till apotek.

Förpackningar och tidningar omfattas av producentansvar och ska lämnas in för återvinning till någon av återvinningsstationerna i kommunen. Klagomål på förpackning- och tidningsinsamlingen på återvinningsstationerna ska lämnas direkt till FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen) via telefon: 0200-88 03 11 eller på FTI ABs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som du hittar under "Relaterade länkar".

Matavfall

Varje dag slänger vi mängder med matrester som kan tas till vara på och användas till bland annat biogas. Sedan 2012 blir du som bor i Botkyrka erbjuden att sortera ut ditt matavfall.

Farligt avfall

Farligt avfall är exempelvis lösningsmedel, oljor, rengöringsmedel, batterier, färgrester och kemikalier. Farligt avfall kräver större försiktighet vid hantering och behandling på grund av sitt innehåll av farliga ämnen. Det kan vara giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt. Att sortera ut farligt avfall är den viktigaste sortens källsortering du kan göra som privatperson. Avfallet lämnar du sedan på återvinningscentralen.

Däck

Bildäck omfattas av producentansvar. När du vill bli av med dina uttjänta däck måste producenten ta emot dem kostnadsfritt. Detta gäller däck utan fälg. Om däcket sitter på fälg får en skälig avgift tas ut.

Uttjänta däck lämnas till närmaste återförsäljare. Däck med fälg kan lämnas på återvinningscentralen. Gäller det ett större antal uttjänta däck bör branschens insamlingssamordnare, Svensk Däckåtervinning AB, kontaktas.

På SRVs hemsida som du hittar under Läs mer finns mer information om olika avfallstyper, sortering och avgifter. Under "Relaterade länkar" finns även en länk till Sveriges avfallsportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med information om källsortering och vad som händer med soporna efteråt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2018
Klimat & miljö