Stäng meddelande

Bekämpning av invasiva arter

Botkyrka kommun arbetar med att bekämpa invasiva arter, i första hand gul skunkkalla och jättebalsamin, på den kommunägda marken. Men det är viktigt att alla hjälper till att förhindra deras förekomst.

Gul skunkkalla

Gul skunkkalla. Foto: Gisela Svedberg

Många främmande arter har varit till stor nytta för människor och har varit ekonomisk viktiga för individer och samhället. Stora problem kan dock uppstå när främmande arter sprider sig i miljön och orsakar problem för inhemska växter och djur, ekosystem och även för människors hälsa och för samhället. Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden kallas för ”invasiva främmande arter”.

Just nu jobbar kommunen med bekämpning i dessa iområden

Våvebäsckvägen

Madens Dagvattenområde intill småbåtsskjulen (djupt vatten svårforcerat)

Rapportera fynd

Om du hittar vad du misstänker är en invasiv eller främmande art kan du rapportera in den via Artportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer artfakta

Utförlig fakta om de invasiva främmande arter som finns i Sverige kan du söka i ArtDatabankens Artfakta och i NOBANIS. Du hittar länkar till dessa sidor under "Relaterade länkar"

På Naturvårdsverkets hemsida, hittar du länkar till kortfattade faktablad om de olika invasiva arterna och hur de kan bekämpas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2018
Klimat & miljö