Stäng meddelande

Har du fladdermöss i huset? Tipsa oss

I sommar inventerar Södertörnskommunerna fladdermöss, och vi behöver din hjälp för att ta reda på var de bor. Om du bor på Södertörn och har fladdermöss i huset, eller känner till andra platser där fladdermöss bor, hjälp oss genom delta i vår tipsinsamling!

Södertörnskommunernas fladdermusinventering utförs av naturkonsultföretaget Ecocom och tipsinsamlingen hittar du på http://ecocom.se/tipsa-om-fladdermuskolonier/länk till annan webbplats. Fladdermöss bor ofta i äldre byggnader eller ihåliga träd men kan även bebo andra utrymmen.
Om du känner till en plats där fladdermöss bor så följ länken och tipsa oss. Under 2019 kommer vi sedan att höra av oss till några av er som tipsat för att följa upp de bästa av de inkomna tipsen. Vid uppföljningen bestäms ett tillfälle då en fladdermusexpert kan komma hem till er för att ta reda på vilken fladdermusart samt hur många individer det rör sig om. Tack för ditt tips!

Fladdermusprojektet drivs av ”Södertörnsekologerna” som är en kommunal naturvårdssamverkan mellan tio kommuner i Stockholm län.
Projektet består av flera delmoment med det övergripande syftet att överblicka fladdermössen artsammansättning, utbredning och status på Södertörn. Just kunskapen om fladdermössens boplatser är en viktig pusselbit för att kunna bevara organismgruppen för framtiden. Projektet är delfinansierat med LONA- bidrag och pågår mellan 2017-2019.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 december 2018
Klimat & miljö