Olovliga bosättningar

Frågan om olovliga bosättningar och tiggeriet på gator och torg i Stockholmsregionen har fått stor aktualitet. Vad gör Botkyrka kommun?

​I Botkyrka har de olovliga bosättningarna tidigare mest handlat om EU-medborgare som sålt hantverkstjänster av varierande kvalitet utan att betala F-skatt. Under året har nya grupper tillkommit. Under våren och sommaren ökar traditionellt de olovliga bosättningarna.

Bosättningarna sker på ställen som inte avsedda att bo på och blir snabbt sanitära olägenheter. Samtidigt är det många som upprörs över misären i lägren och Sveriges oförmåga att ta hand om Europas fattiga.

Hur jobbar Botkyrka kommun med frågan, Beyron Ahxner, trygghetssamordnare?

- Vi har ett nära samarbete med polis, kronofogde och privata markägare för att kunna agera så snabbt som möjligt efter att vi fått en anmälan om en illegal bosättning. Rutinerna har förbättrats under året, vilket är bra, eftersom skadorna blir stora när nedskräpningen får pågå under en längre tid.

Det är många som reagerar över att Sverige tillåter att människor får leva i misär på det här sättet?

- Det här är en fråga som vår kommun inte kan lösa på egen hand. Frågan är aktualiserad i EU. I Stockholms län finns också en regional samverkan som arbetar med frågan och följer hur den utvecklas.

- Vi har fri rörlighet inom EU och det innebär att EU-medborgare får vistas i åtminstone tre månader i Sverige för att till exempel söka arbete. Däremot har de inte rätt till bistånd från det svenska systemet. Om det finns barn i lägren, så gör kontaktcenter en så kallad orosanmälan till socialtjänsten.

Vad ska man göra som kommuninvånare om man upptäcker en illegal bosättning?

- Ring kommunens kontaktcenter - 530 610 00 – som sedan ställer frågor för att få en så exakt bild som möjligt av läge, omfattning etc. Du kan vara anonym, men det är bra om du lämnar dina kontaktuppgifter, för då kan vi återkomma med kompletterande frågor.

Ibland verkar det som om kommunen inte agerar trots att man anmält till kontaktcenter?

- Själva processen att avhysa människor som bosatt sig illegalt måste få ta tid, det är juridiskt reglerat. Steg ett är att fastställa att det faktiskt rör sig om en bosättning och sedan ska de boende identifieras innan kronfogden kan avhysa dem.

Schema illegala uppsättningar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2017
Klimat & miljö