Stäng meddelande

Information till ägare av flerbostadshus

Miljöenheten kommer under hösten 2016 kontrollera att fastighetsägare till flerbostadshus och bostadsrättsföreningar utfört radonmätningar samt vidtagit åtgärder mot radonhalter som överskrider riktvärdet 200 Bq/m3 luft.

Miljömål

Riksdagen har antagit 16 nationella miljömål som ska vara uppfyllda till år 2020. Ett av delmålen är att samtliga bostäder i landet ska ha en radonhalt som inte överstiger 200 Bq/m3 luft.

Riktvärde för radon

Det är folkhälsomyndigheten som fastställer riktvärden som gäller för radon i inomhusluft. Över 200 Bq/m3 definieras som en olägenhet för människors hälsa. Om en mätning av årsmedelvärde överstiger 200 Bq/m3 behöver det utföras en åtgärd för att sänka värdet. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalter än 200 Bq/m3.

Hur gör jag för att mäta radon?

Laboratorier som är ackrediterade för mätning av radon i luft listas på Swedacs hemsida www.swedac.se. länk till annan webbplats

Radonmätningarna görs under vinterhalvåret 1 oktober–30 april och ska pågå två–tre månader. På Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats www.stralsakerhetsmyndigheten.selänk till annan webbplats kan du läsa mer om hur du ska utföra mätningen. Det är viktigt att ni följer metodbeskrivningen för att vi ska kunna göra en bedömning av radonsituationen i era flerbostadshus.

Rapportera in resultat

Använd formuläret "Redovisning av radonmätning" (länk till höger) när du sammanställer resultaten. Formuläret skickar du sedan till nedanstående adress.

Postadress:
Botkyrka kommun
Miljöenheten
147 85 TUMBA

E-post:
miljo@botkyrka.se

Miljöenhetens uppdrag

Miljöenheten är skyldig att bedriva tillsyn av fastighetsägare (flerbostadshus) och bostadsrättsföreningar. I det ingår att kontrollera att fastighetsägaren/föreningen mäter radonhalten samt åtgärdar eventuellt höga radonhalter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2017
Klimat & miljö