Stäng meddelande

Detta kan du göra för klimatet

Hur vi lever och beter oss i vardagen är helt avgörande för vår
klimatpåverkan. Sättet vi äter, lever, bor, köper och reser på har stor
betydelse för hur stora våra utsläpp av klimatfarliga växthusgaser blir.

De svenska hushållen står tillsammans för nästan hälften av Sveriges klimatpåverkan.
Varje år släpper svenska folket ut ungefär 7,5 ton koldioxid per person.

Om alla skulle leva, äta, konsumera och resa på samma sätt som vi i Sverige skulle vi
behöva 4,2 jordklot för att försörja hela jordens befolkning.

Här kommer fem enkla tips på vad du kan göra för att leva mer klimatsmart.

1. Släng inte ätbar mat

Visste du att vi i Sverige i genomsnitt slänger 50 kilo ätbar mat per person varje år? Om maten ser bra ut, har förvarats rätt och luktar fräscht så går den att äta. Bäst före-datum är en rekommendation från tillverkaren och maten håller ofta längre.

2. Frossa i grönt

Genom att äta mindre kött och mer vegetariskt minskar vi koldioxidutsläppen drastiskt. Kött- och mejeriprodukter påverkar klimatet lika mycket som alla världens bilar, bussar, båtar och flygplan tillsammans.

3. Låna, hyr och dela med dig

Varje sak du köper lämnar ett avtryck på planeten. När du lånar, hyr och delar med dig minskar antalet saker som behöver produceras och därmed minskar också din klimatpåverkan. Det går åt 4 000 liter vatten och 0,6 kilo kemikalier för att tillverka en t-shirt. Onödigt va? Byt kläder med varandra istället!

​4. Välj grön el

Grön el produceras enbart från förnybara energikällor som vindkraft, vattenkraft, biobränslen och solenergi.

5. Källsortera mera

När du sorterar ditt avfall kan materialet återvinnas och bli förpackningar igen istället för att framställas från nya råvaror. Det minskar energianvändningen och klimatpåverkan.

Via länkarna under "Relaterade länkar" hittar du fler tips på hur du kan leva ett mer klimatsmart liv.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2017
Klimat & miljö