Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Farliga verksamheter, Seveso-anläggningar

Kommunen har skyldighet att informera allmänheten om riskerna med verksamheter med omfattande hantering av farliga ämnen.

I Botkyrka kommun finns det tre anläggningar som hanterar farliga ämnen.

  • Söderenergi AB, Fittjaverket
  • Syvab, Himmerfjärdsverket
  • Sand & Grus AB Jehander, bergtäkt Riksten

Under relaterade länkar finns länkar till Södertörns brandförsvarsförbund med information om respektive verksamhet.

Sevesolagstiftningen

Verksamheter som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen. Generellt handlar det om verksamheter med omfattande hantering av brandfarliga, giftiga, miljöfarliga eller explosiva ämnen.

Enligt lagstiftningen har kommunen en skyldighet att lämna information till allmänheten om de inneboende riskerna i respektive verksamhet i kommunen som omfattas av denna lagstiftning. Anledningen är att de personer som kan komma att påverkas av en allvarlig kemikalieolycka ska få tillräckligt med information om hur de ska agera om en sådan olycka inträffar.

Läs mer om Sevesolagstiftningen under relaterade länkar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 maj 2019
Klimat & miljö