Solenkartan

Botkyrka kommun har som mål att vara fossilbränslefritt år 2030 och som ett steg i detta har solkartan tagits fram som ett stöd för fastighetsägare som är intresserade av att producera egen, förnybar, ren, tyst och ”evig” energi.

Solkartan

Solkartan – så funkar det

Sök upp din fastighet i kartan för att se vilken solinstrålning ditt tak har under ett år. Taket är även uppdelat i olika färger/zoner som visar vilken del av taket som är mest gynnsamt för solenergi.

Röd – orange lämpar sig allra bäst medan blå är mindre lämpligt. Hänsyn måste även tas till eventuell skuggning från till exempel träd som kan få ett rödmarkerat tak att ändå inte vara tillräckligt lämpligt för att montera solceller.

Ett optimalt tak ligger i söderläge och har en lutning på mellan 35 och 45 grader. Men solenergi kan löna sig i alla lägen från sydost till sydväst och med taklutningar från cirka 20 grader och uppåt. Har man ett plant tak kan man förbättra förutsättningarna, och till och med få ett ”optimalt” läge, genom att resa upp solpanelerna i en bättre vinkel.

Tänk på att solinstrålning inte kan anges exakt då väder och temperatur varierar från år till år. Solkartan ger en fingervisning utifrån väderstatistik under tio år i Botkyrka kommun.

Tänk också på att solenergi kan utvinnas året om, på vintern också.

Solenergi kan tas ut i form av värme till värmesystem eller varmvatten med solfångare eller i form av el med solceller.

Så här läser du solkartan:

Såhär läser du solkartan
  1. Här visas den totala takytan på fastigheten samt instrålad energi under ett normalår.
  2. Taken är uppdelade i tre olika zoner för att visualisera vilken del av taket som skulle vara mest lämpligt att placera solfångare eller solpaneler på.
  3. Tabellen visar hur stor del av taket som har respektive solinstrålning.
  4. Visar instrålad solenergi på de olika takdelarna under ett helt år.*

* Tänk på att instrålad energi inte är samma sak som utvunnen solenergi. En solcell för elproduktion har en verkningsgrad på runt 15 procent så för att få en fingervisning om vad man skulle kunna få ut måste man multiplicera instrålningen med 0,15. Vi rekommenderar kontakt med installatör eller leverantör för att få en korrekt kalkyl för just din fastighet.

Bygglov för solceller

Bygglov krävs i vissa fall för solinstallationer. Läs här om reglerna i korthet, kontakta gärna bygglovsenheten för dina frågor. Du kan hitta en länk till sidorna om bygglov under "Läs mer" här till höger

Solceller och solfångare kan tolkas som en yttre ändring av en byggnad, inom detaljplanerat område.

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom område med detaljplan krävs det inte bygglov att montera solceller om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Övriga byggnader inom detaljplanerat område samt kulturmiljöer där varsamhet råder krävs bygglov.

Solfångare på bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod, kräver inte bygglov.

Solfångare utanför detaljplanerat område kräver inte bygglov.

Tycker du att detta är intressant?

Är du intresserad av solenergi och ser att ditt tak verkar lämpa sig för en installation så följ länkarna här på sidan för att komma vidare. Vi rekommenderar er att ta kontakt med en installatör som kan lämna en offert och ett installationsförslag som passar just din fastighet.

Är du intresserad av solenergi och ser att ditt tak verkar lämpa sig för en installation så följ länkarna under "Läs mer/Andra intressanta länkar" här till höger.

Vi rekommenderar er att ta kontakt med en installatör som kan lämna en offert och ett installationsförslag som passar just din fastighet.

Lycka till med ditt bidrag till en bättre miljö, med en förnyelsebar och en så gott som underhållsfri energikälla, utan koldioxidutsläpp.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2017
Klimat & miljö