Stäng meddelande

Luft, mark och vatten

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Ett renare vatten

Det som spolas ner hemma hamnar till slut hos avloppsreningsverket. Reningsverkets uppgift är

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Natur och miljövård

Botkyrka kommun har stora naturvärden. Dessa måste skötas. Vi måste också som medborgare

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Luftkvalitet

Botkyrka kommuns miljöenhet övervakar luftkvaliteten i kommunen genom mätningar av

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Sjöar och vattendrag

Botkyrka sträcker sig från Mälaren till Saltsjön (Östersjön) och i kommunen finns många

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Förorenad mark

Många ämnen som använts vid industrier och jordbruk kan fortfarande finnas kvar i mark eller

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Vattenprogrammet

Vattenmyndighetens miljökvalitetsnormer ska följas och används som värdemätare för att se om

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2019
Klimat & miljö