Vattnet avstängt i Tumba, Vårsta och Grödinge mellan 9 och 15 onsdag den 26 april 2017

Stockholm Vatten måste akut reparera vattenledningen till Tumba. För boende och verksamma i Tumba, Vårsta och Grödinge kan problem med lågt vattentryck uppstå, eventuellt kan man bli utan vatten.

Stäng meddelande
​Foto: Sten Modén

Luftkvalitet

Luften ska vara så ren att människors hälsa, växter och djur inte skadas.

Botkyrka kommuns miljöenhet övervakar luftkvaliteten i kommunen genom mätningar av luftföroreningar och väder samt insamling av uppgifter om luftföroreningsutsläpp.

I Alby mäts luftföroreningshalten kontinuerligt. Tidigare mätningar har skett i Tullinge och Tumba. Luftföroreningsmätningar sker även i Fittja, Tullinge, Tumba och Grödinge under februari månad.

Som ett komplement till luftmätningarna har det tidigare utförts lav- och barrutglesningsinventeringar på en rad platser i kommunen. Olika lavars känslighet för luftföroreningar utnyttjas då för att bedöma luftföroreningarnas påverkan.

Till miljöenhetens emissionsdatabas samlar enheten in uppgifter om trafik och verksamheter som förorenar vår miljö.

Redovisning av luftmätningar

På Östra Sveriges Luftvårdsförbunds webbplats kan du studera hur stora luftföroreningarna är vid olika tidpunkter. Du kan hitta en länk dit under "Läs mer" här till höger. Gå in under fliken Luftkvalitet och välj sedan dygnsdatabas eller timdatabas. Botkyrkas mätstation betecknas "Botkyrka, Hågelbyleden".

Redovisning av meteorologiska värden

På Hamra gärde finns en meteorologisk station som kontinuerligt mäter bl.a. vind, temperatur och nederbörd. Om du klickar på "Redovisning av meteorologiska värden från Hamra gärde" här till högar under "Läs mer" kan du se resultaten av mätningarna. Sidan uppdateras två gånger per dygn.

Resultat från luftmätningar i Botkyrka finns redovisade i rapporter på sidan Rapporter luftkvalitet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2017
Klimat & miljö