Vattnet avstängt i Tumba, Vårsta och Grödinge mellan 9 och 15 onsdag den 26 april 2017

Stockholm Vatten måste akut reparera vattenledningen till Tumba. För boende och verksamma i Tumba, Vårsta och Grödinge kan problem med lågt vattentryck uppstå, eventuellt kan man bli utan vatten.

Stäng meddelande

Vattenskyddsområden

Vatten och avlopp är kanske det mest självklara i våra hushåll. Vi är vana vid att det finns bra vatten i kranen när som helst under dygnet.

För att det ska fungera måste vi skydda våra vattentäkter, det vill säga källan till dricksvattnet. Därför inrättas vattenskyddsområden med regler om hur vattnet som rinner ner i marken inom dessa områden ska skyddas mot föroreningar.

I kommunen finns skyddsområden för de två grundvattentäkterna Segersjö och Tullinge samt för Bornsjön och Norsborgs vattenverk.

Under Läs mer hittar du länkar med information om vattenskyddsområdena och de föreskrifter som gäller. Om du är osäker på om du bor i ett vattenskyddsområde kan du kontakta oss och fråga.

Andra vattenskyddsområden i kommunen

Förutom de vattenskyddssområden som Botkyrka kommun har hand om finns det två andra vattenskyddsområden i kommunen, Östra Mälaren och Bornsjön, som Stockholm vatten använder till vattenverket i Norsborg. Mer information om dessa vattenskyddsområden hittar du till höger under "Läs mer".

Karta

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 februari 2017
Klimat & miljö