Stäng meddelande

Botkyrkas gröna värden - naturvårdsprogram

Botkyrkas gröna värden är kommunens naturvårdsprogram. Det syftar till att skapa förutsättningar för en rik biologisk mångfald, stimulerande friluftsliv, god hälsa och ett boende med god tillgänglighet till naturen.

Målet med programmet är att:

 • Tillgodose Botkyrkabornas behov av natur -
  nu och i framtiden
 • Värna och utveckla naturvärdena
 • Värna och utveckla de gröna kulturmiljövärdena
 • Öka kunskapen om och förståelsen för naturen

  Det aktuella programmet antogs av Miljö- och
  Hälsoskyddsnämnden 2017-08-28.

  Hela programmet hittar du under
  "Relaterade dokument" nedan.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2018
Klimat & miljö