Vattnet avstängt i Tumba, Vårsta och Grödinge mellan 9 och 15 onsdag den 26 april 2017

Stockholm Vatten måste akut reparera vattenledningen till Tumba. För boende och verksamma i Tumba, Vårsta och Grödinge kan problem med lågt vattentryck uppstå, eventuellt kan man bli utan vatten.

Stäng meddelande

Natur och miljövård

Foto: Sten Modén

Botkyrka kommun har stora naturvärden. Dessa måste skötas. Vi måste också som medborgare bli bättre på att ta hand om och bli medvetna om miljön vi lever i.

På sidorna till höger kan du läsa om de åtgärder vi gör i naturen och varför.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2017
Klimat & miljö