Stäng meddelande

Naturskolan

Bussen i Hörningsnäs

Naturpedagogiskt centrum arbetar för att vara en pedagogisk resurs för alla förskolor, skolor och fritidshem i Botkyrka kommun. I vårt arbete stöttar vi pedagogerna i utomhuspedagogik, naturvetenskap och hållbar utveckling.

Alla kommunens förskolor och skolor har möjlighet att delta i Naturpedagogiskt centrums verksamhet. Utöver att vi går ut med barngrupper/elevgrupper finns även möjlighet till fortbildning inom utomhuspedagogik för personal inom förskola och skola.

Naturpedagogiskt centrum

För vem är naturpedagogiskt centrum till för?

Naturpedagogiskt Centrum är till för alla förskolor, skolor och fritids i Botkyrka kommun.

Tillsammans med elever

När vi arbetar med en grupp, från grundskolan eller förskolan, utgår vi från ett bestämt tema. Sedan ska gruppen själv kunna arbeta vidare. Det ska vara möjligt att integrera våra teman i de flesta ämnena enligt kursplanerna.

Skolgårdsutveckling

Om utemiljön vid skolan/förskolan är lockande så blir det mer positiv utevistelse. Vi är gärna med som ett bollplank när ni vill utveckla er gård pedagogiskt.

Fältbussen

Fältbussen är Botkyrka kommuns rullande naturskola. Varje år åker runt 2500 personer med Fältbussen för att förbättra sina kunskaper om djur och natur.

Fältbussen med årskurs 5

Att åka ut med kommunens femteklassare är Fältbussens huvudverksamhet. Målet är att alla Botkyrka kommuns elever ska få två dagars kunskap om kommunens vackra natur och kulturmiljöer.

Alla klasslärare i årskurs fem får erbjudande om att gratis delta i dessa exkursionsdagar. En av dagarna är på höstterminen och den andra är på vårterminen. Den ena dagen kommer vi att undersöka livet i vatten och den andra livet i skogen. Vi är utomhus hela dagen och eleverna har matsäck med sig.

I bussen finns 27 sittplatser. Vi har också mikroskop, håvar, akvarier, burkar och allt man kan tänka sig behöva för att undersöka naturen i Botkyrka. Med på bussen är klassläraren och en av ekologerna som arbetar där.

Historik

I samband med budgeten 1987 väcktes en motion om att kommunen skulle satsa på en rullande naturskola efter förebild från Örebro kommun. En rullande naturskola i jämförelse med en fast naturskola bedömdes nå fler målgrupper genom att bussen kommer till deltagarna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 december 2019
Klimat & miljö