Stäng meddelande
  • Barn & utbildning
  • Bibliotek & kultur
  • Idrott, fritid & natur
  • Bo & bygga
  • Klimat & miljö
  • Omsorg & stöd
  • Näringsliv & arbete
  • Kommun & politik
    • Politik och nämnder

Kommun & politik

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter, medborgarkontor, journummer

 

Fem medborgare som går i riktning mot kameran

Så kan du påverka

Lämna synpunkt, medborgarförslag, kontakta politiker, delta i dialogforum.

En bild på en hand som navigerar en iPad

E-tjänster, blanketter

Sök skola, förskola, ekonomiskt bistånd, serveringstillstånd stipendier med mera


Helikoptervy över Fittja

Fakta om Botkyrka

Botkyrka i siffror, Botkyrkas historia, kommundelar

 

En ordförandeklubba

Digital anslagstavla

Tillkännagivanden, kungörelser med mera.

 

 

En medborgare som lämnar över röstsedel till röstmottagare

Politik och nämnder

Insyn i politiken, om kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2018
Kommun & politik