Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Årsredovisning

Kommunens årsredovisning informerar om det gångna årets verksamhet och ekonomi. Kommunens uppdrag är att ge kommuninvånarna en bra service och samtidigt använda de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt.

Med utgångspunkt från kommunens mål och budget med flerårsplan beskriver vi i årsredovisningen på olika sätt hur kommunen har lyckats leva upp till det.

​​Årsredovisningen redovisar verksamhetens utfall, finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. I årsredovisningen finns också en uppföljning av kommunfullmäktiges mål och måluppfyllelse.

Årsredovisningen innehåller också en sammanställning av resultaten från de kommunala bolagen och en sammanställd redovisning för kommunkoncernen där man slår ihop kommunens och bolagens redovisning.

Senast den 15 april året efter redovisningsåret ska årsredovisningen lämnas till kommunfullmäktige för beslut.

Här nedanför kan du ladda ner och läsa kommunens senaste årsredovisningar, samt alla nämnders årsredovisningar för 2018.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 april 2020
Kommun & politik