Vattnet avstängt i Tumba, Vårsta och Grödinge mellan 9 och 15 onsdag den 26 april 2017

Stockholm Vatten måste akut reparera vattenledningen till Tumba. För boende och verksamma i Tumba, Vårsta och Grödinge kan problem med lågt vattentryck uppstå, eventuellt kan man bli utan vatten.

Stäng meddelande

Delårsrapporter

Under året görs två delårsrapporter som omfattar perioderna till och med april respektive augusti.

Rapporterna innehåller ett delårsbokslut för aktuell period och en prognos över utvecklingen för hela året.

Förutom analyser av den ekonomiska utvecklingen innehåller rapporterna sammanfattande beskrivningar över viktiga inslag i verksamheten.

Du kan läsa de senaste delårsrapporterna under "läs mer" till höger på sidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2017
Kommun & politik