Revision

Botkyrka kommun har tio valda revisorer. Dessa är politiskt valda från olika partier. Till sin hjälp har revisorerna upphandlat sakkunnigt biträde från PwC.

Det är de förtroendevalda revisorerna och ytterst kommunfullmäktige som avgör vilka resurser och därmed vilken ambitionsnivå som är nödvändig för att uppfylla de krav som kommunallagen satt upp kring revision.

Revision brukar delas upp i förvaltningsrevision och redovisningsrevision.

Med förvaltningsrevision menas att man tittar på hur olika verksamheter fungerar och hur man når uppsatta mål för verksamheten.

Redovisningsrevision avser granskning av bokföring, verifikationer med mera.

förstoringsglas

Revisionsrapporter

Varje år genomför revisorerna ett 20-tal granskningar av olika verksamheter, processer och rutiner. För varje genomförd granskning upprättas en skriftlig revisionsrapport.

Du hittar alla revisionsrapporter under Revisionsrapporter till vänster i menyn.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Kommun & politik