Stäng meddelande

Revision

Botkyrka kommun har tio valda revisorer. Dessa är politiskt valda från olika partier. Till sin hjälp har revisorerna upphandlat sakkunnigt biträde från PwC.

Det är de förtroendevalda revisorerna och ytterst kommunfullmäktige som avgör vilka resurser och därmed vilken ambitionsnivå som är nödvändig för att uppfylla de krav som kommunallagen satt upp kring revision.

Revision brukar delas upp i förvaltningsrevision och redovisningsrevision. Med förvaltningsrevision menas att man tittar på hur olika verksamheter fungerar och hur man når uppsatta mål för verksamheten. Redovisningsrevision avser granskning av bokföring, verifikationer med mera. Kontaktuppgifter till de förtroendevalda revisorerna hittar du i kommunens förtroendemannaregister.

Revisionsrapporter

Varje år genomför revisorerna ett 20-tal granskningar av olika verksamheter, processer och rutiner. För varje genomförd granskning upprättas en skriftlig revisionsrapport. Du hittar rapporterna genom att bläddra i arkivet nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Badverksamheten - revisionsrapport 2012.pdf 355.7 kB 2017-05-04 16.38
Behörighetshantering - revisionsrapport 2012.pdf 294.5 kB 2017-05-04 16.38
Beredskap för förändrade förutsättningar i gymnasieverksamheten - revisionsrapport 2012.pdf 155.9 kB 2017-05-04 16.38
Ekonomistyrning - revisionsrapport 2012.pdf 456.8 kB 2017-05-04 16.38
Finanshantering - revisionsrapport 2012.pdf 142.9 kB 2017-05-04 16.38
Granskning av anläggningsredovisning - revisionsrapport 2012.pdf 398.2 kB 2017-05-04 16.38
Granskning av delårsrapport 2012 - Revisionsrapport 2012.pdf 290.4 kB 2017-05-04 16.38
Granskning av mål- och styrsystem - revisionsrapport 2012.pdf 135.6 kB 2017-05-04 16.38
Granskning kring överföring av lönedata - revisionsrapport 2012.pdf 154.7 kB 2017-05-04 16.38
Insatser psykiska funktionshinder - revisionsrapport 2012.pdf 162.3 kB 2017-05-04 16.38
Intern kontroll byggprocessen - revisionsrapport 2012.pdf 188.6 kB 2017-05-04 16.38
LSS-verksamheten- revisionsrapport 2012.pdf 157.9 kB 2017-05-04 16.38
Miljöåtganden genomslag i verksamheten - revisionsrapport 2012.pdf 173.4 kB 2017-05-04 16.38
Mål- och styrsystem - revisionsrapport 2012.pdf 135 kB 2017-05-04 16.38
Måltidsverksamheten - revisionsrapport.pdf 118.4 kB 2017-05-04 16.38
Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten - revisionsrapport 2012.pdf 386.7 kB 2017-05-04 16.38
Underhåll gator och parker - revisionsrapport 2012.pdf 132.5 kB 2017-05-04 16.38
Upplåtelse och nyttjande av anläggning - revisionsrapport 2012.pdf 209.3 kB 2017-05-04 16.38
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 februari 2018
Kommun & politik