Stäng meddelande

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar för att skapa jobb och sysselsättning för Botkyrkabor.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens vuxenutbildning (som också omfattar svenska för invandrare), yrkeshögskoleutbildningar, kvalificerade yrkesutbildningar och annan eftergymnasial utbildning. Under vår förvaltning finns också mediecentret Xenter Botkyrka. Följande områden ingår dessutom:

  • Huvudansvariga för kommunens arbetsmarknadsåtgärder och för att samordna sådana åtgärder.

  • Ansvariga för samhällsorientering enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

  • Utförare av Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning på uppdrag av vård- och omsorgsförvaltningen.

  • Utförare av vissa insatser på uppdrag av utbildningsnämnden.


I arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ingår följande verksamheter.

Botkyrka Vuxenutbildning

Botkyrka Vuxenutbildning ger en av de viktigaste grunderna för ett självständigt liv – utbildning. Utbildningarna omfattar, Grundläggande-, och Gymnasial vuxenutbildning, Svenska för invandrare (SFI) och Lärvux.

Jobbcenter Botkyrka

Jobbcenter Botkyrka stödjer dig som bor i Botkyrka och söker arbete eller studier. Vi visar dig hur man ansöker till en kurs, berättar om prövningar, betyg, behörighetskrav, studiestöd, arbetsmarknadsprognoser, m.m. Här finns studie- och yrkesvägledare samt coacher som guidar dig till utbildningar som kan leda till arbete. Genom oss söker du grundläggande och gymnasial vuxenutbildning och gör anmälan till SFI-intest.

Xenter Botkyrka

Xenter har utbildning inom media, finans och grafisk produktion. Utbildning bedrivs på alla nivåer, KY-/YH- utbildningar på eftergymnasial nivå, gymnasieutbildning i samverkan med gymnasieskolan, kultur- och mediepedagogisk verksamhet för grundskola och förskola. Xenter arbetar med utvecklingen av ett Mediepedagogiskt centrum (Botkyrkas Filmstrategi), samt är en kommunal resurs för ny teknik – kommunikation och entreprenörskap​.

Daglig Verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Daglig verksamhet är vår kommunala insats för dig som är vuxen person i yrkesför ålder med utvecklingsstörning, autism eller förvärvade hjärnskador och som står utanför den vanliga arbetsmarknaden. Vi arbetar för visionen ”ett så självständigt arbetsliv som möjligt utifrån var och ens förutsättningar”.

Förvaltningschefen för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen är Marie-Louise Khan-Tamakloe.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 mars 2018
Kommun & politik