Stäng meddelande

Kommunala bolag och stiftelser

Botkyrka kommuns bolag och stiftelser har tillkommit för att förenkla vissa verksamheter – och i flera fall för att möjliggöra samarbete mellan Botkyrka och andra kommuner på Södertörn.

De kommunala bolagen i Botkyrka bidrar med tjänster som är av intresse för alla medborgare. Här kan du läsa om de bolag där kommunen äger minst 20 procent av aktierna eller andelarna. Du hittar mer information om varje bolag och stifteles samt kontaktuppgifter genom att gå in på länkarna som tar dig till respektive bolags webbplats.

AB Botkyrkabyggen

Botkyrkabyggen är kommunens bostadsbolag. Bolaget äger och förvaltar ca 10 700 lägenheter och drygt 700 lokaler belägna i olika delar av kommunen.
Botkyrkabyggens webbplatslänk till annan webbplats

Botkyrka Stadsnät AB

Botkyrka Stadsnät AB, ägs av Botkyrka kommun. Bolaget har som uppdrag att bygga ett öppet fibernät till alla boende och verksamheter i Botkyrka. Målet är att 90 procent av alla hushåll har möjlighet att enkelt koppla upp sig mot Stadsnätet innan år 2020.
Botkyrka stadsnäts webbplats
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Läs mer om fibernät för företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hågelbyparken AB

Hågelbyparken AB är ett av kommunen helägt bolag med uppdrag att driva och utveckla Hågelbyparken så att den kan fortsätta att vara en grön lunga för besökare. Hågelbyparken AB driver verksamheten som omfattar konferens, mat och dryck, kultur-nöjesevenemang, arrangemang samt uthyrning av lokaler.

I danskretsar är Hågelbyparken vida känd som en av Sveriges vackraste dansställen med flera av Sveriges mest uppskattade dansband på besök varje sommar. I parken finns även 4H-verksamhet, lekplatser, Café Anna Giertz och Wärdshuset LM som har öppet året runt samt en parkservering som är öppen vid vissa arrangemang.
Hågelbyparkens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum som finns på Fittja gård är en kommunal stiftelse som arbetar med forskning och utbildning. Här finns ett kulturhus med bibliotek, kafé, utställningar med pedagogisk verkstad. I utställningarna diskuterar vi grundläggande samhällsfrågor om plats, identitet och vad svenskhet är.
Mångkulturells centrums webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SRV återvinning AB

SRV återvinning ägs av Södertörnskommunerna: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem och har ansvaret för avfallshanteringen i Södertörnsregionen. I ägarkommunerna driver SRV dessutom nio återvinningscentraler där hushållen kan lämna sitt grovavfall och farligt avfall.
SRV återvinnings webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SYVAB

Himmerfjärdsverket är ett modernt, högteknologiskt företag som har till uppgift att rena avloppsvattnet från våra ägarkommuner. Det ägs och drivs av Syvab vars ägare är kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem samt Stockholm Vatten VA AB (Stockholms stad/Huddinge kommun) och Telge i Södertälje AB (Södertälje kommun).

Verket är ett avancerat avloppsreningsverk med både fosfor- och kväverening, som tar emot och renar cirka 100 000 kubikmeter avloppsvatten varje dygn från cirka 300 000 personer. 
Syvabs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Söderenergi AB

Söderenergi ägs av kommunerna Botkyrka, Huddinge och Södertälje. Bolaget producerar elektricitet och värme. Fjärrvärmen produceras för ägarkommunerna samt Salem, Nykvarn och Stockholm.

Bolaget försörjer bostäder och arbetsplatser för cirka 300 000 personer med värme. Söderenergi producerar hushållsel för cirka 100 000 villor. Den producerade värmen distribueras och försäljs av Södertörns Fjärrvärme AB i Botkyrka, Huddinge och Salem. I Södertälje och Nykvarn distribueras och försäljs värmen av Telge Nät AB och i Stockholm av Fortum .
Söderenergis webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Södertörns Fjärrvärme AB

Bolaget distribuerar fjärrvärme till kommuninvånarna i Huddinge och Botkyrka. Södertörns Fjärrvärme AB ägs till lika delar av Botkyrka och Huddinge kommun. Förutom ägarkommunerna innefattar verksamhetsområdet även Salems kommun. Värmeproduktionen sker i begränsad omfattning i egen regi medan merparten kommer från Söderenergi AB.
Södertörns Fjärrvärmes webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Upplev Botkyrka AB

Upplev Botkyrka AB är ett av kommunen helägt bolag med inriktning på upplevelseindustrin i Botkyrka kommun. I företaget ingår central ledning samt anläggningarna Lida friluftsgård och Subtopia.  
Lida friluftsgårds webbplats
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Subtopias webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2019
Kommun & politik