Störningsinformation:
Vattenläcka i Tumba - nu åtgärdad
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Kommunala bolag och stiftelser

Botkyrka kommun äger bolag och bedriver företagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar till att skapa nytta för kommunen och medborgarna.

De kommunala bolagen i Botkyrka bidrar med tjänster som är av intresse för alla Botkyrkabor. Här kan du läsa om de bolag där kommunen äger minst 20 procent av aktierna. Du hittar mer information om varje bolag och stiftelse samt kontaktuppgifter genom att gå in på länkarna som tar dig till respektive bolags webbplats.

AB Botkyrkabyggen
Botkyrkabyggens affärsidé är att bidra till bostadsförsörjningen i Botkyrka kommun och tillhandahålla ett allmännyttigt och varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera alla. Botkyrkabyggen är kommunens bostadsbolag. Bolaget äger och förvaltar ca 10 700 lägenheter och drygt 700 lokaler belägna i olika delar av kommunen.
Botkyrkabyggens webbplatslänk till annan webbplats

Botkyrka Stadsnät AB
Botkyrka Stadsnät är ett kommunalägt bolag som grundades 2008 med uppdraget att bygga ut och ansvara för en digital infrastruktur i Botkyrka kommun. Sedan etableringen har Stadsnätet grävt och förlagt mer än 54 000 km fiberkabel, och ansluter hushåll i villor och lägenheter, all kommunal verksamhet samt företag som är etablerade inom kommunen. Nätet är ett öppet fibernät vilket betyder att det ges möjlighet för flera aktörer att leverera tjänster inom internet, TV och telefoni via bredband. Utöver detta erbjuds även svartfiber och inplacering för operatörer och företagskunder.

Botkyrka Stadsnät kvalitetssäkrar alla leveranser och bygger enligt tekniken Robust fiber för att säkerställa hög leveranssäkerhet och kapacitet till samtliga kunder, både nu och i framtiden.
Botkyrka stadsnäts webbplats
länk till annan webbplats

Upplev Botkyrka AB
Det helägda bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta och utveckla Botkyrka kommun tillhöriga anläggningar inom områdena kultur – fritid – besöksverk­samhet – turism. Syftet med bolaget är att inom ramen för kommunens kompetens på bästa sätt förvalta tillgångar och tillvarata de utvecklingsmöjligheter som Botkyrka kommun har inom upplevelsesektorn. Läs mer om Upplevs Botkyrkas anläggningar genom att klicka på länkarna nedan:
Hågelbyparkens webbplatslänk till annan webbplats
Lida friluftsgårds webbplats
länk till annan webbplats
Subtopias webbplatslänk till annan webbplats

Tillväxt Botkyrka AB
Tillväxt Botkyrka AB har som mål att genom nya arbetssätt och samarbeten bidra till tillväxt och nya jobb i Botkyrka kommun. Bolaget skall ägna sig åt affärsrådgivning, rekrytering samt matchning till små- och medelstora företag baserade i Botkyrka kommun som bedöms ha långsiktig livskraft och vill växa samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolagets primära uppdrag är att genom ökad tillväxt och entreprenörskap skapa tusen anställningar inom fem år för Botkyrkabor.
Tillväxt Botkyrkas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mångkulturellt centrum
Mångkulturellt centrum som finns på Fittja gård är en kommunal stiftelse som arbetar med forskning och utbildning. Här finns ett kulturhus med bibliotek, kafé, utställningar med pedagogisk verkstad. I utställningarna diskuteras grundläggande samhällsfrågor om plats, identitet och vad svenskhet är.
Mångkulturells centrums webbplatslänk till annan webbplats

Södertörns Energi AB
Södertörns Energi ägs till 50 procent av Botkyrka kommun och 50 procent av Huddinge kommun. Bolaget ska i samverkan med ägarna främja energiförsörjningen genom i huvudsak distribution och produktion av fjärrvärme i Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner. Bolaget är moderbolag för den operativa verksamheten, som bedrivs i dotterbolagen Södertörns fjärrvärme som ägs till 100 procent av Södertörns energi och Söderenergi AB som ägs till 58 procent av Södertörns energi.
Södertörns energis webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Södertörns Fjärrvärmes webbplatslänk till annan webbplats
Söderenergis webbplatslänk till annan webbplats

Södra Porten AB

Bolaget har till verksamhet att äga och utveckla fastigheter i området Södra Porten. Vid Södra porten finns planer på att utveckla en ny entré till Botkyrka och Storstockholm med ny bebyggelse, fler företag och en ny Hågelbyled med trafikplats som ansluter till E4/E20.​ Södra porten ska bli en tydlig och attraktiv entré till Storstockholm. Bolaget äga till 50 procent av Botkyrka kommun och 50 procent av Skanska.
Södra portens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SRV återvinning AB
SRV återvinning ägs av Södertörnskommunerna: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem och har ansvaret för avfallshanteringen i Södertörnsregionen. I ägarkommunerna driver SRV dessutom nio återvinningscentraler där hushållen kan lämna sitt grovavfall och farligt avfall.
SRV återvinnings webbplatslänk till annan webbplats

Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - SYVAB
Himmerfjärdsverket är ett modernt, högteknologiskt företag som har till uppgift att rena avloppsvattnet från ägarkommunerna. Det ägs och drivs av Syvab vars ägare är kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem samt Stockholm Vatten AB och Telge i Södertälje AB.
Syvabs webbplatslänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 juni 2020
Kommun & politik