Stäng meddelande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har det samlade ansvaret för att planera, bygga och förvalta vårt fysiska samhälle.

Det gäller allt ifrån att vårda och värna vår natur så att den mår bra även i framtiden till att planera till exempel kommunens vägar och parker.

På samhällsbyggnadsförvaltningen görs planer för vårt framtida samhälle, vi ser till att planerna följs och att de lagar vi har inom bland annat miljöområdet följs.

Förvaltningen består av sju enheter och har cirka 120 anställda.

Samhällsbyggnadsdirektör är Carina Molin, carina.molin@botkyrka.se

Nämnder: Samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Ansvarsområden

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för gator och vägar, parker, markområden fysiska planer, bygglov, kart- och mätverksamhet, exploatering, trafik, parkeringstillstånd.

På miljöområdet ansvarar förvaltningen för miljötillsyn, hälsoskydd, livsmedelskontroll, luftvård, provtagning av sjöar och vattendrag, naturvård, badvattenprovning, kompostering, återvinning, radon, naturskola, fältbuss.


Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2019
Kommun & politik