Stäng meddelande

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för vatten och avlopp, förvaltning och underhåll av kommunens lokaler samt städning, installationer samt skötsel av tomtmark.

Teknik- och fastighetsförvaltningen planerar och projekterar byggprojekt som skolor, daghem, omsorgsboenden samt andra lokaler och byggnader. Teknik- och fastighetsförvaltningen sköter även kommunens fastigheter och förvaltar dem.

Teknik- och fastighetsförvaltningen sköter städning, reparationer och underhåll av kommunens lokaler samt ser till att transporter mellan kommunens verksamheter fungerar.

Det är också förvaltningens uppgift att se till att rent och friskt vatten kommer fram till medborgare och företag. Förvaltningen ansvarar även för att vattnet renas och återförs till kretsloppet.

Direktör för teknik- och fastighetsförvaltningen är Mikael Henning, mikael.henning@botkyrka.se

Nämnd: Teknik- och fastighetsnämnden

Ansvarsområden

Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för vatten och avlopp, för kommunens lokalers yttre underhåll, städning, installationer, skötsel av tomtmark samt för ny-, till- och ombyggnation.

Teknik- och fastighetsförvaltningen bistår även andra förvaltningar vid förhandlingar avseende inhyrning av externa lokaler.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2020
Kommun & politik