Stäng meddelande

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen har ansvaret för att förvalta vårt fysiska samhälle.

När kommunen bygger skolor, daghem, äldreboenden eller andra lokaler och byggnader till någon verksamhet behövs planering och projektering. När dessa hus står där, måste de skötas.

Det är vi som städar och ordnar med reparationer och underhåll av kommunens lokaler och ser till att transporter mellan kommunens verksamheter fungerar som de ska.

Tekniska förvaltningen sköter också bland annat drift och underhåll av vägarna som finns i kommunen. Vi sköter parker och grönområden. Det är också vår uppgift att se till att rent och friskt vatten kommer fram till medborgare och företag och att det tas om hand efter användning för att renas och återföras till kretsloppet.

Direktör för tekniska förvaltningen är Frank Renebo, frank.renebo@botkyrka.se

Nämnd: Tekniska nämnden.

Ansvarsområden

Tekniska förvaltningen ansvarar för vatten och avlopp, för kommunens lokalers yttre underhåll, städning, installationer, skötsel av tomtmark samt för ny-, till- och ombyggnation.

Tekniska förvaltningen bistår även andra förvaltningar vid förhandlingar avseende inhyrning av externa lokaler.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2019
Kommun & politik