Vattnet avstängt i Tumba, Vårsta och Grödinge mellan 9 och 15 onsdag den 26 april 2017

Stockholm Vatten måste akut reparera vattenledningen till Tumba. För boende och verksamma i Tumba, Vårsta och Grödinge kan problem med lågt vattentryck uppstå, eventuellt kan man bli utan vatten.

Stäng meddelande

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och särskola. Här arbetar drygt 3 100 medarbetare för att på olika sätt stödja barn och elever i deras lärande, så att eleverna ska nå de nationella kunskapsmålen.

Förvaltningens organisation är uppdelad efter verksamheter med verksamhetschefer som direkt ansvariga.

Vi har 50 förskolor, 21 grundskolor och tre gymnasieskolor. Dessutom fördelar förvaltningen pengar till enskilt drivna verksamheter, som friskolor och fristående familjedaghem.

Chef för utbildningsförvaltningen är Mikael Caiman Larsson.

Nämnd: Utbildningsnämnden

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2017
Kommun & politik