Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och särskola. Här arbetar drygt 3 100 medarbetare för att på olika sätt stödja barn och elever i deras lärande, så att eleverna ska nå de nationella kunskapsmålen.

Förvaltningens organisation är uppdelad efter verksamheter med verksamhetschefer som direkt ansvariga.

Vi har 50 förskolor, 21 grundskolor och tre gymnasieskolor. Dessutom fördelar förvaltningen pengar till enskilt drivna verksamheter, som friskolor och fristående familjedaghem.

Chef för utbildningsförvaltningen är Mikael Caiman Larsson, Mikael.caiman.larsson@botkyrka.se

Nämnd: Utbildningsnämnden

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juni 2017
Kommun & politik