Stäng meddelande

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och särskola. Här arbetar drygt 3 100 medarbetare för att på olika sätt stödja barn och elever i deras lärande, så att eleverna ska nå de nationella kunskapsmålen.

Förvaltningens organisation är uppdelad efter verksamheter med verksamhetschefer som direkt ansvariga.

Vi har 50 förskolor, 21 grundskolor och 4 gymnasieskolor. Dessutom fördelar förvaltningen pengar till enskilt drivna verksamheter, som friskolor och fristående familjedaghem.

Direktör för utbildningsförvaltningen är Mikael Caiman Larsson, Mikael.caiman.larsson@botkyrka.se

Nämnd: Utbildningsnämnden

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2019
Kommun & politik