Stäng meddelande

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen ger stöd och service till äldre, personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Målet är att de som behöver extra stöd ska få en självständig, stimulerande och trygg livssituation – dygnet runt.

Stödet ges enligt:

 • socialtjänstlagen (SoL)
 • lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

 

Organisation

Nämnd: vård- och omsorgsnämnden
Chef för vård- och omsorgsförvaltningen: Pia Bornevi, Pia.bornevi@botkyrka.se

Äldreomsorg

Ansvarar för:

 • Vård- och omsorgboende
 • Servicehus/Servicelägenheter (boende med stöd av hemtjänst)
 • Hemtjänst
 • Dagverksamhet
 • Botkyrkafixaren
 • Syn- och hörselinstruktör
 • Mötesplats Tumba och Grödinge (för botkyrkabor 60 år eller äldre)
 • Hälso- och sjukvårdsenheten
 • Rehabenheten
 • Kost- och måltidsenheten

Verksamhetschef: Petra Oxonius, Petra.oxonius@botkyrka.se

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Ansvarar för insatser enligt LSS:

 • Grupp- och servicebostäder samt särskilt anpassad bostad
 • Korttidshem och korttidsfamilj för barn och ungdomar
 • Personlig assistans
 • Mobila team
 • Kontaktpersoner
 • Avlösare
 • Ledsagarservice

Verksamhetschef: Petra Oxonius, Petra.oxonius@botkyrka.se

Myndighet, vård- och omsorgsförvaltningen

Handlägger ansökningar och fattar beslut om:

 • Stöd från äldreomsorgen
 • Stöd från omsorgen om personer med funktionsnedsättning
 • Avgifter

Myndighet ansvarar även för anhörigstöd som för anhöriga till äldre och/eller personer med funktionsnedsättning.

Verksamhetschef: Jenny Torpman - Fredriksson, Jenny.torpman@botkyrka.se

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2018
Kommun & politik