Stäng meddelande
Äldre par

Foto: Tobias Fischer

Äldreplan

Äldreplanen talar om vad kommunen gör för att öka tryggheten för Botkyrkas äldre. Planen beskriver vad som finns idag och vad kommunen planerar att utveckla inom de närmsta åren. Målet är att du som är äldre ska kunna leva ett aktivt och gott liv.

Långsiktig plan för att öka tryggheten

Den äldre befolkningen ökar och det ställer högre krav. I Äldreplanen, som sträcker sig fram till år 2020, tar Botkyrka kommun ett helhetsgrepp för att kunna möta de äldre
medborgarnas behov framöver.

Bostäder, omsorg och aktiviteter

Trygghet för äldre handlar om så mycket mer än bara äldreomsorg. I Äldreplanen beskrivs
även hur bostäder, tillgänglighet, aktiviteter, mötesplatser och det förebyggande
hälsoarbetet ska utvecklas för dig som är äldre. Samtliga satsningar är finansierade
genom Botkyrkas flerårsplan.

Medborgarna har tyckt till

För kommunen är det viktigt att medborgarna får tycka till. Därför har många av Botkyrkas
föreningar och organisationer som engagerar sig i äldrefrågor varit med i diskussionerna
och bidragit till det som nu är planens innehåll.

Här kan du läsa äldreplanen

Äldreplanen finns på svenska, finska, turkiska och arabiska. Du kan beställa äldreplanen
som tryckt broschyr genom medborgarcenter på telefon 08-530 610 00 eller hos något av
kommunens medborgarkontor.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2018
Kommun & politik