Vattnet avstängt i Tumba, Vårsta och Grödinge mellan 9 och 15 onsdag den 26 april 2017

Stockholm Vatten måste akut reparera vattenledningen till Tumba. För boende och verksamma i Tumba, Vårsta och Grödinge kan problem med lågt vattentryck uppstå, eventuellt kan man bli utan vatten.

Stäng meddelande

Fairtrade City

Bild

​Botkyrka kommun är en Fairtrade City sedan 2010. Diplomeringen visar att
vi gemensamt i Botkyrka engagerar oss för etisk konsumtion.

 

Botkyrka kommun är en Fairtrade City

Botkyrka kommun blev en diplomerad Fairtrade City 2010. Fairtrade City är en
diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Det
finns fler än 1800 Fairtrade City i världen och 67 kommuner i Sverige är diplomerade.

För att behålla diplomeringen måste vi i Botkyrka uppfylla vissa kriterier:

• Arbetet ska ledas av en lokal styrgrupp med representanter från närsamhället
• Det ska finnas ett visst utbud Fairtrade-märkta produkter i butiker
• Caféer och restauranger ska erbjuda ett visst antal Fairtrade-märkta produkter
• Ett visst antal arbetsplatser ska konsumera minst en Fairtrade-märkt produkt
• Botkyrka kommun ska erbjuda Fairtrade-märkta produkter inom kommunens avtal för så
många produkter som möjligt
• Styrgruppen måste ordna minst 4 lokala informationsaktiviteter varje år
• För att behålla diplomeringen måste en förbättring ske år från år

Välj Fairtrade-märkt!

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och
levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. När du köper Fairtrade-märkta
produkter innebär det att:

• Odlare och anställda får rättvisa löner
• Barnarbete och diskriminering motverkas
• Demokratin och organisationsrätten främjas
• Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas
• Lokalsamhället utvecklas socialt och ekonomiskt

Vill du engagera dig?

Kontakta oss på fairtradecity@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 februari 2017
Kommun & politik