Stäng meddelande

Nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Sedan 1 januari 2010 gäller en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Lagen är som är en del i regeringens strategi för att stärka de nationella
minoriteternas rättigheter i praktiken. Målet med lagen är att ge skydd för de nationella
minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska
minoritetsspråken så att de hålls levande.

Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att
värna om de mänskliga rättigheterna. Den ska stärka de nationella minoriteternas
egenmakt och inflytande och främja bevarandet av de nationella minoriteterna.

Finska som förvaltningsspråk i Botkyrka

Botkyrka är en av de utvalda kommuner som ingår i det finska förvaltningsområdet. Det
innebär bland annat att kommunen ska kunna erbjuda äldreomsorg och förskola på
finska. Kommunen erbjuder förskola med finsk språkgrupp på förskolan Diamanten i Storvreten.

I Botkyrkas officiella statistik finns närmare fem tusen personer med finska rötter som
berörs direkt eller indirekt av den nya lagen, men gruppen är egentligen ännu större.

För samarbetet mellan den sverigefinska gruppen och kommunen finns en samrådsgrupp. Den kan du nå genom att kontakta Martina Wickham på kommunledningsförvaltningen, antingen på svenska eller finska.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2019
Kommun & politik