Stäng meddelande

Samverkan med idéburna organisationer

Botkyrka kommuns samverkan med civilsamhällets organisationer spelar en central roll i samhällsutvecklingen. Idéburna organisationer som föreningar, organisationer,
stiftelser och socialt arbetsintegrerade företag bedriver ett viktigt arbete
både som röstbärare och producenter av service.

Idéburna organisationer kompletterar den kommunala verksamheten och når ut till individer som kommunen inte alltid kommer i kontakt med. Därför är dessa insatser, den kunskap och de perspektiv som finns representerade inom kommunens idéburna organisationer nödvändiga i vårt kommunala utvecklingsarbete.

Överenskommelsen

Genom samverkan och dialog skapar vi bättre förutsättningar för ett gott liv. Därför är samverkan mellan kommunen som offentlig aktör och civilsamhällesorganisationer en viktig framgångsfaktor för förbättrings- och utvecklingsarbetet i kommunen. I Botkyrka kommun drivs arbetet kring samverkan med idéburen sektor inom ramen för den lokala överenskommelsen.

Botkyrka kommun integrerar Överenskommelsen och dess principer genom Plattformen som är ett gemensamt forum för idéburna organisationer och kommunens förvaltningar att mötas och stärka samverkan.

Plattformen för lokal samverkan med idéburen sektor i Botkyrka och avtalsformen idéburet offentligt partnerskap (IOP) är några av de möjliga samverkansalternativ som kommunen gärna uppmuntrar.

Vi ser gärna att fler aktörer ansluter sig till arbetet med Överenskommelsen och vår strävan att stärka samverkan med civilsamhällesorganisationer.

 

Vill din organisation samverka med Botkyrka kommun?

Då kan ett idéburet offentligt partnerskap, IOP, vara en möjlighet.

Kontakta vår utvecklingsledare:

Christina Grefveberg, e-post: christina.grefveberg@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2018
Kommun & politik