• Barn & utbildning
  • Bibliotek & kultur
  • Idrott, fritid & natur
  • Klimat & miljö
  • Bo & bygga
  • Omsorg & socialt stöd
  • Näringsliv & arbete
  • Kommun & politik

Så arbetar vi internationellt

Botkyrkas internationella arbete är inriktat på att stödja demokratiska krafter och en hållbar utveckling. Detta enligt den policy som kommunstyrelsen har antagit och som utgör grunden för kommunens internationella arbete.

Kommunens EU-samordnare svarar för den övergripande samordningen av arbetet. Varje förvaltning har ett ansvar för att bevaka de möjligheter till utveckling av sin verksamhet som ett internationellt samarbete kan innebära.

Botkyrkas internationella arbete skall i enlighet med FN:s avsikter, bidra till att öka kunskapen om och kontakterna mellan människor från olika kulturer samt medverka till att genomföra gemenskapstanken och sprida information om Botkyrka kommun och Sverige.

Syftet är att utbyta värdefulla kunskaper och erfarenheter med Europa och världen samt bidra till att utveckla kommunens olika verksamheter och de anställdas kompetens.

Därför arbetar Botkyrka internationellt

Botkyrkas anställda är medvetna om fördelarna med att arbeta internationellt. Representanter från samtliga förvaltningarna har varit på många internationella studiebesök och tagit emot ett stort antal delegationer från andra länder.

Utöver samarbetet med flera än 60 orter inom EU:s medlemsstater deltar Botkyrka i flera samarbetsprojekt med bland andra Saint Vicente i Cabo Verde, Bulacan Provinsen ​på Filippinerna, staden Ordu i Turkiet, Goa i Indien, Cair kommun i Makedonien.

Botkyrka har sedan 2001 fått EU-bidrag på över 90 miljoner kronor till olika internationella projekt och aktiviteter.

Om du har frågor om vårt arbete med EU och världen är du välkommen att kontakta vår EU-samordnare Gustav Fridlund. Kontaktuppgifter hittar du till höger.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 april 2017
Kommun & politik