Stäng meddelande

Kommunfullmäktige

Här kan du ta del av kommunfullmäktiges dagordningar och handlingar.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen – kommunens riksdag. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges möten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2019
Kommun & politik