Stäng meddelande

Vård- och omsorgsnämnden

Här kan du ta del av vård- och omsorgsnämndens dagordningar och sammanträdeshandlingar.

Vård- och omsorgsnämnden fattar de politiska besluten för äldreomsorgen och funktionsnedsättningsomsorgen.

Det finns även ett råd: Kommunala pensionärsrådet. Rådet är remissinstans och rådgivare, och lämnar synpunkter och förslag i frågor som rör äldre och personer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 mars 2019
Kommun & politik