Stäng meddelande

Digital anslagstavla

Det här är Botkyrka kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna nedan kan du även ta del av kommunfullmäktiges och nämndernas protokoll. Protokollen finns förvarade hos respektive organs förvaltning. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under kommun och politik, offentliga handlingar och protokoll, protokoll från möten.

Om du vill överklaga kommunens beslut

Du som vill överklaga kommunens beslut kan vända dig till förvaltningsrätten i Stockholm. Du kan antingen skicka in överklagandet eller lämna in det själv till förvaltningsrätten.

Adressen är: Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor. Tiden räknas från den dag kommunen har meddelat på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet är justerat. När du överklagar ska du skriva vilket beslut du överklagar och vilka omständigheter ditt överklagande grundas på. Din överklagan ska vara skriftlig.

Organ Sammanträdes-datum Anslaget Nedtaget Länk till dokument Övrig information
 • Utskottet Botkyrka som plats 2019-05-23 2019-05-24 2019-06-17 2019-05-23 Utskottet... Anslagsbevis
 • Tekniska nämnden 2019-05-21 2019-05-24 2019-06-17 Tekniska nämnden 201... Anslag/Bevis
 • Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-07 2019-05-20 2019-06-11 Samhällsbyggnadsnämn... Anslagsbevis protokoll 2019-05-07
 • Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2019-05-16 2019-05-22 2019-06-06 Arbetsmarknads- och ... Övrig information här...
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-05-13 2019-05-22 2019-06-12 2019-05-13 Miljö- oc... öppnas i nytt fönster Anslag/Bevis
 • Utbildningsnämnden 2019-05-07 2019-05-20 2019-06-11 Utbildningsnämnden 2... Protokoll
 • Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2019-05-16 2019-05-17 2019-06-01 Arbetsmarknads- och ... Övrig information här...
 • Södertörns överförmyndarnämnd 2019-05-09 2019-05-13 2019-06-04 Södertörns överförmy... Anslag
 • Socialnämnden 2019-05-06 2019-05-10 2019-05-31 Barnutskottet 2019-0... Anslag
 • Kommunstyrelsen 2019-05-06 2019-05-09 2019-05-31 Kommunstyrelsen 2019... Anslagsbevis
 • Valnämnden 2019-05-06 2019-05-08 2019-05-30 Valnämndens protokol... Protokoll
 • Valnämnden 2019-05-06 2019-05-06 2019-05-31 Kungörelse om prelim... Kungörelse om preliminär rösträkning
 • Södertörns brandförsvarsförbund 2019-04-26 2019-04-30 2019-05-22 Södertörns brandförs... Anslag
 • Södertörns överförmyndarnämnd 2019-04-12 2019-04-16 2019-05-08 Södertörns överförmy... Anslag
 • Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-08 2019-05-08 2019-06-28 Kungörelse flyttade ... Kungörelse flyttade fordon
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 maj 2019
Kommun & politik