Stäng meddelande

Digital anslagstavla

Det här är Botkyrka kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna nedan kan du även ta del av kommunfullmäktiges och nämndernas protokoll. Protokollen finns förvarade hos respektive organs förvaltning. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under kommun och politik, offentliga handlingar och protokoll, protokoll från möten.

Om du vill överklaga kommunens beslut

Du som vill överklaga kommunens beslut kan vända dig till förvaltningsrätten i Stockholm. Du kan antingen skicka in överklagandet eller lämna in det själv till förvaltningsrätten.

Adressen är: Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor. Tiden räknas från den dag kommunen har meddelat på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet är justerat. När du överklagar ska du skriva vilket beslut du överklagar och vilka omständigheter ditt överklagande grundas på. Din överklagan ska vara skriftlig.

Organ Sammanträdes-datum Anslaget Nedtaget Länk till dokument Övrig information
 • Socialnämnden 2019-01-29 2019-02-06 2019-02-28 Socialnämnden 2019-0... Anslag
 • Kommunfullmäktige 2019-01-31 2019-02-05 2019-02-26 Kommunfullmäktige 20... Kungörelse
 • Socialnämnden 2019-02-08 2019-01-17 2019-02-08 Barn- och familjerät... Anslag
 • Kommunstyrelsen 2019-01-07 2019-01-16 2019-02-07 Kommunstyrelsen 2019... Anslagsbevis
 • Samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-07 2019-01-07 2019-02-07 Flyttade fordon Kungörelse
 • Socialnämnden 2019-01-07 2019-01-09 2019-01-31 Barn- och familjerät... Anslag
 • Socialnämnden 2019-01-02 2019-01-08 2019-01-30 Socialnämnden 2019-0... Anslag
 • Kommunstyrelsen 2019-01-07 2019-01-07 2019-01-29 Kommunstyrelsen 2019... Anslagsbevis
 • Södertörns överförmyndarnämnd 2019-01-02 2019-01-04 2019-01-28 Södertörns överförmy... Anslag
 • Södertörns brandförsvarsförbund 2018-12-21 2018-12-27 2019-01-18 Södertörns brandförs... Anslag
 • Södertörns överförmyndarnämnd 2018-12-13 2018-12-17 2019-01-08 Södertörns överförmy... Anslag
 • Södertörns brandförsvarsförbund 2018-12-07 2018-12-11 2019-01-02 Södertörns brandförs... Anslag
 • Kommunfullmäktige 2018-12-18 2018-12-11 2019-01-01 Kommunfullmäktige 20... Kungörelse
 • Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-10 2018-12-18 2019-01-09 KFN 2018-12-10 Handl... KFN 2018-12-10 Handlingar
 • Södertörns överförmyndarnämnd 2018-11-15 2018-11-19 2018-12-11 Södertörns överförmy... Anslag
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2019
Kommun & politik