Digital anslagstavla

Det här är Botkyrka kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna nedan kan du även ta del av kommunfullmäktiges och nämndernas protokoll. Protokollen finns förvarade hos respektive organs förvaltning. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under kommun och politik, offentliga handlingar och protokoll, protokoll från möten.

Om du vill överklaga kommunens beslut

Du som vill överklaga kommunens beslut kan vända dig till förvaltningsrätten i Stockholm. Du kan antingen skicka in överklagandet eller lämna in det själv till förvaltningsrätten.

Adressen är: Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor. Tiden räknas från den dag kommunen har meddelat på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet är justerat. När du överklagar ska du skriva vilket beslut du överklagar och vilka omständigheter ditt överklagande grundas på. Din överklagan ska vara skriftlig.

Organ Sammanträdes-datum Anslaget Nedtaget Länk till dokument Övrig information
 • Tekniska nämnden 2018-04-16 2018-04-20 2018-05-14 Tekniska nämnden 201... Anslag...
 • Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2018-04-12 2018-04-20 2018-05-04 Arbetsmarknads- och ... Övrig information här...
 • Kultur- och fritidsnämnden 2018-04-24 2018-05-03 2018-05-25 Komplettering KFN 20... Komplettering KFN 2018-04-24, ärende 07 Budgetprognos mars
 • Samhällsbyggnadsnämnden 2018-04-10 2018-04-13 2018-05-07 Samhällsbyggnadsnämn... Övrig information här...
 • Samhällsbyggnadsnämnden 2018-04-10 2018-04-19 2018-05-15 Samhällsbyggnadsnämn... Protokoll
 • Utbildningsnämnden 2018-04-10 2018-04-18 2018-05-10 Utbildningsnämnd pro... Anslag
 • Kultur- och fritidsnämnden 2018-04-24 2018-05-03 2018-05-25 Kultur- och fritidsn... Kallelse och handlingar KFN 2018-04-24
 • Kommunfullmäktige 2018-04-26 2018-04-16 2018-05-01 Kommunfullmäktige 20... Kungörelse
 • Vård- och omsorgsnämnden 2018-03-28 2018-04-13 2018-05-07 2018-03-28 Vård- och... öppnas i nytt fönster Anslagsbevis
 • Kommunstyrelsen 2018-04-11 2018-04-13 2018-05-09 Kommunstyrelsen 2018... Anslagsbevis
 • Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2018-04-12 2018-04-13 2018-05-04 Arbetsmarknads- och ... Övrig information här...
 • Södertörns överförmyndarnämnd 2018-04-05 2018-04-09 2018-05-02 Södertörns överförmy... Anslag
 • Socialnämnden 2018-03-23 2018-04-04 2018-04-26 HBS Samordningsförbu... Övrig information här...
 • Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-26 2018-04-04 2018-04-26 Anslag protokoll KFN... Protokoll KFN 2018-03-26
 • Socialnämnden 2018-03-19 2018-04-03 2018-04-25 Socialnämndens Barn-... Övrig information här...
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2018
Kommun & politik