Digital anslagstavla

Det här är Botkyrka kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna nedan kan du även ta del av kommunfullmäktiges och nämndernas protokoll. Protokollen finns förvarade hos respektive organs förvaltning. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under kommun och politik, offentliga handlingar och protokoll, protokoll från möten.

Om du vill överklaga kommunens beslut

Du som vill överklaga kommunens beslut kan vända dig till förvaltningsrätten i Stockholm. Du kan antingen skicka in överklagandet eller lämna in det själv till förvaltningsrätten.

Adressen är: Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor. Tiden räknas från den dag kommunen har meddelat på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet är justerat. När du överklagar ska du skriva vilket beslut du överklagar och vilka omständigheter ditt överklagande grundas på. Din överklagan ska vara skriftlig.

Organ Sammanträdes-datum Anslaget Nedtaget Länk till dokument Övrig information
 • Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2018-06-14 2018-06-22 2018-07-12 Arbetsmarknads- och ... Övrig information här...
 • Socialnämnden 2018-06-19 2018-06-21 2018-07-11 Vuxen- och ungdomsut... Anslag Vuxen- och ungdomsutskott 2018-06-19 Protokoll
 • Socialnämnden 2018-06-04 2018-06-21 2018-07-13 Vuxen- och ungdomsut... Vuxen- och ungdomsutskott 2018-06-04 Anslag
 • Kommunstyrelsen 2018-06-19 2018-06-20 2018-07-12 Kommunstyrelsen 2018... Anslagsbevis
 • Utbildningsnämnden 2018-06-12 2018-06-19 2018-07-11 Utbildningsnämnden 2... Anslagsbevis
 • Socialnämnden 2018-06-01 2018-06-19 2018-07-11 Samordningsförbundet... Anslag samordningsförbundet 2018-06-01 Protokoll
 • Socialnämnden 2018-05-29 2018-06-19 2018-07-11 Samordningsförbundet... Anslag Protokoll socialnämnden 2018-05-29
 • Södertörns överförmyndarnämnd 2018-06-13 2018-06-15 2018-07-09 Södertörns överförmy... Anslag
 • Tekniska nämnden 2018-06-11 2018-06-15 2018-07-09 Tekniska nämnden 201... Anslag
 • Samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-12 2018-06-14 2018-07-06 Samhällsbyggnasdsnäm... öppnas i nytt fönster Anslagsbevis
 • Kommunens revisorer 2018-06-11 2018-06-12 2018-07-12 Kommunens revisorer ... Anslag inklusive protokoll
 • Södertörns brandförsvarsförbund 2018-06-08 2018-06-12 2018-07-04 Södertörns brandförs... Anslag
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-05-28 2018-06-07 2018-06-28 Miljö- och hälsoskyd... öppnas i nytt fönster Anslagsbevis
 • Kommunfullmäktige 2018-05-31 2018-06-05 2018-06-26 Kommunfullmäktige 20... Anslag
 • Kommunstyrelsen 2018-06-04 2018-06-05 2018-06-28 2018-06-04 Anslag
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2018