Stäng meddelande

Digitala Botkyrka

En smart kommun använder ny teknik för att göra livet enklare och bättre. För Botkyrkaborna, för besökare och för näringslivet. Med digitaliseringens kraft förbättrar vi nu kommunens service. Har du en idé om hur vi kan öka nyttan för Botkyrka kommuns medborgare genom digitalisering? Hör av dig!

Välkommen att skicka din idé till: digitalisering@botkyrka.se.

Beskriv gärna närmare hur ditt utvecklingsförslag kan bidra till:

  • Innovativ verksamhetsutveckling
  • Samverkan med andra myndigheter och organisationer
  • Uppfyllandet av gemensamma målsättningar i regionen
  • Insatsens potential att kunna skalas upp till ökat användande
  • Öppna data
  • Ett processorienterat arbetssätt

Idén kan födas var som helst, i eller utom kommunen, kanske från en invånare eller utifrån ett gott exempel i en annan organisation.

Strategi för digitalisering

En smart kommun använder ny teknik för att göra livet enklare och bättre. För Botkyrkaborna, för besökare och för näringslivet. Med digitaliseringens kraft förbättrar vi nu kommunens service.

I Botkyrka kommun ser vi digitaliseringen som en förutsättning för att kunna tillgodose att medborgaren får ett självständigt och aktivt liv i livets alla skeden och för att skapa ett växande Botkyrka.

Digitala möjligheter

Botkyrka kommuns strategi för digitalisering beskriver hur vi utvecklar våra verksamheter och arbetssätt efter Botkyrkabons behov och ständigt förnyade digitala möjligheter. Vi använder digitaliseringens verktyg när vi kommunicerar, förenklar kontakter och skapar hög kvalitet i våra verksamheter.

Vi skapar förutsättningar för att utveckla resurserna i kommunen för att skapa tillväxt och ett klimatsmart Botkyrka. Detta kräver en nära samverkan mellan alla aktörer i såväl Botkyrka som i regionen och nationellt.

Syfte

Den digitala strategin ska stödja kommunen att skapa mål som leder till handling för att med medborgarens fokus utveckla och effektivisera verksamheten med hjälp av digitalisering. Strategin i sin helhet hittar du under dokument längre ner på sidan.

Strategin belyser digitaliseringen i Botkyrka kommun utifrån de fyra fokusområden som identifierats i Stockholms läns Digital agenda för Stockholms län.

  • Den digitala infrastrukturen
  • Den digitala kompetensen
  • Den digitala marknaden
  • Den digitala offentliga sektorn

Strategin för digitalisering gäller för perioden 2018 – 2021.

Botkyrka kommuns strategi för digitalisering beskriver hur vi utvecklar våra verksamheter efter Botkyrkabons behov.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 augusti 2018
Kommun & politik