Vattnet avstängt i Tumba, Vårsta och Grödinge mellan 9 och 15 onsdag den 26 april 2017

Stockholm Vatten måste akut reparera vattenledningen till Tumba. För boende och verksamma i Tumba, Vårsta och Grödinge kan problem med lågt vattentryck uppstå, eventuellt kan man bli utan vatten.

Stäng meddelande

Kartor över Botkyrka

Botkyrka kommuns kartor kan du använda för att hitta den plats eller
kommunal verksamhet du letar efter.


Karta över Botkyrka på webben

Botkyrkas webbkartor

Webbkartan och temakartorna är kommunens egna karttjänster som ger dig möjligheten
att se platsbunden information som är specifik för Botkyrka kommun via webben. Kartan
innehåller många olika lager med information och därför har vi skapat olika temakartor
som innehåller information inom ett tema. Det här är temakartorna.

Ortofoton som används är från år 2015 och har en upplösning på 0,25m. Ortofotona
levereras från Lantmäteriet varannat år, som en del av Geodatasamverkan.

Vi tar tacksamt emot synpunkter och idéer som kan hjälpa oss att förbättra kartan både
när det gäller funktioner och innehåll. För att kontakta oss på Kart- och mätenheten, klicka
på länken till höger på den här sidan. På våra kartor använder vi som standard
koordinatsystemet Sweref 99 1800 och höjdsystemet RH2000.

Botkyrkas tryckta kommunkarta från 2016

karta

Den senaste kommunkartan trycktes 2016. Den kan du hämta gratis på kommunens
bibliotek, medborgarkontor och kommunalhusets reception.
Läs mer om Botkyrkakartan under ”Läs mer”.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2017
Kommun & politik