Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Journummer - kvällar och helger


Vid akuta fel på fastigheter, gator, vatten och avlopp

Larmcentralen på Södertörns brandförsvar kan vid behov ringa ut kommunens jourpersonal.

Ring 08-530 610 00. Du kommer till ett knappval. Välj 2 för larmcentralen.

Om du har akuta sociala problem

Om du har akuta sociala problem på kvällar, nätter och helger kan du vända dig till
socialjouren.

Ring 08-530 610 00. Du kommer till ett knappval. Välj 1 för socialjour.

Socialjouren arbetar med sådant som inte kan vänta till nästa vardag. Det kan exempelvis gälla gälla:

  • barn och ungdomar som far illa
  •  insatser för våldsutsatta kvinnor med råd och stöd samt skyddat boende
  • akut behov av logi
  • akut ekonomiskt stöd
  • insatser för missbrukare samt rådgivning både till missbrukare och anhöriga
  • råd och stöd vid oro kring barn och ungdomar
  • upplysning och rådgivning i sociala frågor, till exempel vid separation eller vårdnadstvist

Du når dem också på nummer 020-70 80 03.

Socialjouren har öppet från klockan 16 måndag-torsdag och efter klockan 14 på fredagar.

Ring alltid 112 vid en akut situation när det är fara för liv och hälsa.

Nattknappen

Om du känner dig otrygg när du är ute på fredagar och lördagar mellan 23.00 och 03.30 kan du ringa 020-446 666 och prata med polisens volontärer.

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2019
Kommun & politik