Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Sociala medier

Botkyrka kommun arbetar ständigt för att förbättra servicen till medborgarna. Genom att finnas på sociala medier hoppas vi nå en bredare målgrupp och förbättra dialogen med Botkyrkas invånare.

Botkyrka kommuns verksamheter i sociala medier

Många av kommunens verksamheter finns i sociala medier. Om du saknar en verksamhet som du vet är aktiv på exempelvis Facebook eller Instagram kan du kontakta webbredaktionen@botkyrka.se, så lägger vi till den i listan.

Förskola och skola

 

Tullinge gymnasium
S:t Botvids gymnasium
Tumba gymnasium

 

Vård och omsorg

Brukarombudsman för dig med kognitiv funktionsnedsättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Facebook

Kärsdala vård- och omsorgsboendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Facebook

Silverkronans vård- och omsorgsboendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Facebook

Strandängsgården vård- och omsorgsboendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Facebook

Tumba vård- och omsorgsboendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Facebook

Tornet vård- och omsorgsboendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Facebook

 

Tullinge gymnasiumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
S:t Botvids gymnasium
Tumba gymnasium

Instagram

Hallunda daglig verksamhet
@hallundadagligaverksamhet

Hjärnenheten
@Hjarnenheten

Biblioteken i Botkyrka
@Botkyrkabibblan

Grunden Alby (fritidsgård)
@Grunden__Alby

Sanda fritidsgård
@sandafritidsgard

Musikhuset Norsborg
@musikhuset.norsborg

Natur i Botkyrka
@Naturibotkyrka

Botkyrkas förebyggande socialsekreterare
@forebyggarna

Mentors in violence prevention Botkyrka
@MVP_botkyrka

Förskolan Måsen
@AlbyMasen


Förskolan Grindstugan
@GrindstuganBotkyrka


Förskolan Rodret
@RodretBotkyrka


Förskolan Nyängsgården
@Nyangsgarden


Förskolan Fröhuset
@Frohuset


Förskolan Karlavagnen
@forskolankarlavagnen


Förskolan Staren
@forskolanstaren


Förskolan Sörgården
@sorgardenbotkyrka


Förskolan Solliden
@sollidenbotkyrka


Förskolan Luna
@lunabotkyrka


Tullinge gymnasium
@tullingegy

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
@of_botkyrka

Rotemannen gruppbostäder Albyvägen
@Rotemannen

Tumba gruppbostad, Däldvägen
@planfyra

Dynamiten gruppbostad
@dynamitensgruppbostad

Sociala medier inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Facebook


Instagram


  • Tornet vård- och omsorgsboende
Sociala medier inom kommunledningsförvaltningen

Sociala medier inom kultur och fritidsförvaltningen

Facebook

Instagram


Twitter

YouTube

Sociala medier inom samhällsbyggnadsförvaltningen

Instagram


Sociala medier inom socialförvaltningen

Facebook

InstagramSociala medier inom utbildningsförvaltningen

Facebook

Instagram


För sociala medier på daglig versksamhet se arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Policy för sociala medier

Kommunens engagemang i sociala medier handlar ytterst om att förbättra servicen till medborgarna och Botkyrka kommun ser positivt på att medarbetarna är aktiva inom sociala medier.

Du hittar Botkyrka kommuns policy för sociala medier under relaterade länkar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 augusti 2019
Kommun & politik