Sociala medier

Kommunen arbetar ständigt för att förbättra servicen till medborgarna. Genom att finnas på sociala medier hoppas kommunen nå en bredare målgrupp och förbättra dialogen med sina invånare.

Vi jobbar just nu med att uppdatera den här sidan med länkar till de sociala medier där Botkyrka kommuns olika verksamheter finns representerade. Listan nedan kompletteras successivt.

Du hittar Botkyrka kommun på följande platser inom sociala medier:

Facebook


Youtube


Twitter


Instagram

Policy sociala medier

Botkyrkas policy för användandet av sociala medier uppmanar medarbetarna att vara aktiva på sociala medier och bidra med sin kunskap. Syftet är ökad service till medborgarna.

Policyn syftar till att ge råd och stöd till medarbetare i Botkyrka kommun och samtidigt tydliggöra vilket ansvar det innebär att vara aktiv i sociala medier i tjänsten.

Kommunens engagemang i sociala medier handlar ytterst om att förbättra servicen till medborgarna och Botkyrka kommun ser positivt på att medarbetarna är aktiva inom sociala medier.

Du hittar Botkyrka kommuns policy för sociala medier underst på sidan.


Vad är sociala medier?

Sociala medier är ett samlingsbegrepp för internettjänster och webbplatser som bygger på samtal och möjliggör social interaktion mellan användarna. Det är användarna som aktivt skapar och utvecklar innehållet.

Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Snapchat och LinkedIn är några vanliga exempel på den stora mängd av sociala medier som finns på internet. Sociala medier kan också delas in i internetforum, bloggar, bloggsökmotorer, wikier, mikrobloggar, sociala nätverkstjänster, sociala nyheter och platsbaserade sociala nätverk.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 maj 2017
Kommun & politik