Vattnet avstängt i Tumba, Vårsta och Grödinge mellan 9 och 15 onsdag den 26 april 2017

Stockholm Vatten måste akut reparera vattenledningen till Tumba. För boende och verksamma i Tumba, Vårsta och Grödinge kan problem med lågt vattentryck uppstå, eventuellt kan man bli utan vatten.

Stäng meddelande

Vill du marknadsföra Botkyrka kommun?

Just nu går det tyvärr inte att söka sponsring på grund av en översyn och utvärdering av verksamheten. Vi kommer att återkomma med mer information här när vi har det.

Vad är sponsring?

Sponsring är en affärsmässig metod för kommunikation och marknadsföring. Kommunen köper sig rätten att associera sig med en verksamhet eller en företeelse, till exempel ett evenemang, en organisation eller ett projekt.

Med sponsring menar vi också ett ekonomiskt samarbete som innebär att kommunen stödjer exempelvis en förening med pengar mot motprestationer i form av marknadsföringsinsatser och med förväntningar av någon form av effekt. Effekten vi eftersträvar är att fler människor ska känna till Botkyrka kommun och förknippa kommunen med en kreativ upplevelsekommun, enligt vår varumärkesplattform.

Sponsring är inte detsamma som välgörenhet eller bidrag. Det handlar inte heller om stöd för att en verksamhet ska finnas till. Sponsring är heller inte ett långsiktigt ekonomiskt åtagande.


Vad krävs för att ansöka om sponsring?

För att bli sponsrad av Botkyrka kommun krävs att du och din förening gör en skriftlig ansökan och förklarar på vilket sätt verksamheten, projektet eller evenemanget:

 • stärker Botkyrkas varumärke,
 • stöttar Botkyrka att bli klimatsmart, hållbart, jämställt, interkulturellt och fritt från alkohol, droger och doping,
 • de aktiviteter ni planerar,
 • nyttan och effekterna som sponsringen ger Botkyrka kommun samt
 • vilka andra eventuella sponsringspartners som ni samarbetar med.


Vilka kan få sponsring?

Föreningar, organisationer, projekt och evenemang eller i undantagsfall individer som uppfyller följande grundförutsättningar.

Sponsringen ska stärka Botkyrka att uppfattas som:

 • en upplevelsekommun med fokus på kultur, natur och idrott och/eller
 • en av Sveriges mest kreativa kommuner.

Sponsringen ska stärka vår devis "långt ifrån lagom" som betyder att Botkyrka är en kontrastrik och kreativ mötesplats.

Sponsringen ska också stödja Botkyrka att bli:

 • klimatsmart,
 • hållbart,
 • jämställdhet,
 • interkulturellt samt
 • fritt från alkohol, droger och doping.

Läs mer i policyn för sponsring som du hittar via länken underst på sidan.


Har du frågor?

Om du undrar över något kan du klicka på länken underst på sidan "Har du frågor? Maila oss".

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2017
Kommun & politik