Stäng meddelande

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen – kommunens riksdag. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges möten.

I kommunfullmäktige fattas alla övergripande beslut. Kommunfullmäktige beslutar om vilken skatt medborgarna ska betala, om vilka nämnder som ska finnas och utser kommunstyrelsen som leder och samordnar kommunens arbete. Kommunfullmäktige har 75 ordinarie ledamöter och 41 ersättare.

Botkyrka kommunfullmäktiges presidium (ordförande och vice ordföranden) består av:

Marcus Ekman (S), ordförande

 


Gustav

Yasemin Ergül (S), 1:e vice ordförande

Gustav

Solveig Nilsson (M) 2:e v. ordförande

Gustav

Tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga så du kan komma och följa debatten som åhörare. Du kan också följa hela fullmäktigesammanträdet live eller i efterhand via webb-tv.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2019

  • Torsdag 31 januari
  • Torsdag 21 februari
  • Torsdag 28 mars - Inställt
  • Torsdag 25 april
  • Torsdag 23 maj
  • Tisdag 18 juni
  • Torsdag 26 september
  • Torsdag 24 oktober
  • Torsdag 28 november
  • Tisdag 17 december

Sammanträdena äger rum i Hallunda folkets hus med start klockan 17.30.

Handlingar och protokoll

Dagordningen och beslutshandlingar finns tillgängliga en vecka innan kommunfullmäktiges sammanträde. Dessa hittar du genom att söka i offentliga handlingar.

Protokollen från sammanträdena finns tillgängliga cirka en vecka efter att sammanträdet har hållits.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2019
Kommun & politik