Stäng meddelande

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen – kommunens riksdag. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges möten.

I kommunfullmäktige fattas alla övergripande beslut. Kommunfullmäktige beslutar om vilken skatt medborgarna ska betala, om vilka nämnder som ska finnas och utser kommunstyrelsen som leder och samordnar kommunens arbete. Kommunfullmäktige har 75 ordinarie ledamöter och 41 ersättare.

Botkyrka kommunfullmäktiges presidium (ordförande och vice ordföranden) består av:

Marcus Ekman (S), ordförande

Yasemin Ergül (S), 1:e vice ordförande

Solveig Nilsson (M) 2:e v. ordförande

Tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga så du kan komma och följa debatten som åhörare. Du kan också följa hela fullmäktigesammanträdet live eller i efterhand via webb-tv.

Kommunfullmäktige sammanträder normalt sista torsdagen i månaden med uppehåll i juli och augusti.

Sammanträdena äger rum i Hallunda folkets hus med start klockan 17.30, med undantag för sammanträdet i november som startar 9.00. Du hittar informationen om fullmäktiges sammanträdestider som pdf under "läs mer" till höger på sidan. Tid och datum annonseras också i lokaltidningarna en vecka före sammanträdet.

Handlingar och protokoll

Dagordningen och beslutshandlingar finns tillgängliga en vecka innan kommunfullmäktiges sammanträde. Dessa hittar du genom att söka i offentliga handlingar.

Protokollen från sammanträdena finns tillgängliga cirka en vecka efter att sammanträdet har hållits.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 november 2018
Kommun & politik