Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildning och frågor som rör högre utbildning, exempelvis yrkeshögskoleutbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar.

Nämnden ansvarar också för samhällsorientering enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, samt utförandet av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i Botkyrka kommun.

Nämndens presidium

Arbetsmarknads-och vuxenutbildningsnämndens presidium (ordförande och vice ordföranden) består av nedanstående personer: 

Ing-Marie Viklund

Ing-Marie Viklund (L), ordförande

Leyla Özturk

Leyla Özturk (S), 1:e vice ordförande

Carl Widercrantz (TUP), 2:e vice ordförande

Kontakta arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Postadress

Botkyrka kommun
Arbetsmarknads och Vuxenutbildningsnämnden
147 85 TUMBA

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2020
Kommun & politik