Stäng meddelande

Delta i dialogforum

I dialogforum träffar du dina lokala politiker och diskuterar frågor som berör och intresserar dig. Här får du som invånare möjlighet att påverka lokala beslut i ett tidigt skede av beslutsprocessen.

Det finns sex dialogforum i Alby, Fittja, Grödinge, Hallunda-Norsborg, Tullinge och Tumba. I dialogforum sitter 11 politiker från olika partier som utses av kommunfullmäktige. Tanken är att de politiker som sitter i respektive dialogforum bor i eller har god kunskap om kommundelen. Varje dialogforum har ungefär 4 möten per år som handlar om aktuella frågor i området.

Dialogforum ska inte vara beslutande. Utan syftet är att i dialog med dig som invånare diskutera lokala frågor på ett tidigt stadium innan det mesta redan är låst genom olika beslut.

Så hanteras synpunkterna från mötena

Efter mötena sammanställs alla synpunkter och skickas till de politiska nämnder och förvaltningar i kommunen som bestämmer i frågan. Ledamöterna i varje dialogforum tar också med sig synpunkterna från mötena vidare inom sitt politiska parti och/eller tar frågan till politiskt beslut i kommunen.

Klicka på din kommundel i menyn till höger för att veta vad som är aktuellt just där.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2018
Kommun & politik