Stäng meddelande

Lämna medborgarförslag

Vill du framföra ett förslag till politikerna att fatta beslut om? I så fall kan du lämna ett medborgarförslag. Alla som bor i Botkyrka får lämna medborgarförslag.

I ett medborgarförslag lämnar du ett konkret förslag på något som du vill förändra i Botkyrka. Ett medborgarförslag hanteras på samma sätt som en motion från en förtroendevald politiker. Fullmäktige bestämmer vilket politiskt organ som ska fatta beslut och besvara ärendet.

Har du synpunkter på kommunens tjänster eller service? Se istället information under fliken Lämna synpunkter.

Så här lämnar du ditt medborgarförslag

Tips på hur du skriver ett medborgarförslag

 • Medborgarförslaget ska handla om sådant som kommunen ansvarar för till exempel skola, kultur- och fritidsverksamhet, äldre- och handikappomsorg, parker, idrottsanläggningar, gång- och cykelvägar med mera.
 • Förslaget får inte handla om myndighetsutövning mot en enskild person (till exempel beviljande av bygglov eller socialbidrag).
 • Om du skriver ett brev, skriv "Medborgarförslag" i rubriken.
 • Presentera ditt förslag på ett kortfattat sätt.
 • Beskriv sedan förslaget närmare och motivera varför och hur du vill att det ska genomföras.
 • Skriv alltid namn och kontaktuppgifter.
 • Om ni är flera som lämnar förslaget tillsammans; uppge vem som är kontaktperson.

Ditt medborgarförslag blir offentlig handling

Anonyma medborgarförslag kan inte hanteras utan du måste uppge namn och kontaktuppgifter. Endast du som är privatperson och folkbokförd i Botkyrka kommun får lämna medborgarförslag.

När du lämnar in ditt medborgarförslag godkänner du att ditt namn och att ditt förslag publiceras här på webbplatsen och blir en offentlig handling.

Observera att om du har synpunkter på kommunens service eller tjänster ska du använda vår synpunktshantering och inte medborgarförslag.

Vad händer med förslaget efter att det kommit in till kommunen?

 1. Du får en bekräftelse på att vi tagit emot ditt medborgarförslag
 2. Förslaget väcks vid kommunfullmäktiges sammanträde som bestämmer vilken förvaltningsnämnd som ska besvara förslaget
 3. Nämnden utser en kontaktperson som kontaktar dig inom cirka en månad efter det att förslaget väckts av kommunfullmäktige
 4. Förslaget bereds av den förvaltning som ansvarar för frågan
 5. Förslaget besvaras slutligt av den nämnd som kommunfullmäktige har bestämt, eller direkt av kommunfullmäktige. Du har möjlighet att delta vid sammanträdet och argumentera för ditt förslag.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Handläggningstiden för medborgarförslag varierar beroende på hur komplicerat det är att utreda förslaget. Enligt kommunallagen bör kommunfullmäktige kunna fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 oktober 2018
Kommun & politik