Stäng meddelande

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen är en viktig del av demokratin. Den finns för att du som samhällsmedborgare ska kunna granska myndigheternas verksamhet.

Offentlighetsprincipen finns beskriven i våra grundlagar och består av flera delar:

  • Handlingsoffentlighet – att vem som helst får läsa myndigheternas allmänna, offentliga handlingar.
  • Yttrandefrihet – att tjänstemän och andra som arbetar inom staten eller kommunerna har rätt att berätta vad de vet för utomstående (med vissa lagstadgade undantag).
  • Meddelarfrihet – att tjänstemän har särskilda möjligheter att lämna uppgifter till massmedia.
  • Förhandlingsoffentlighet – att allmänheten har rätt att vara med vid förhandlingar inför domstol och vid sammanträden med beslutande statliga och kommunala församlingar (med vissa lagstadgade undantag).

Handlingsoffentlighet

Handlingsoffentligheten är ofta det första vi tänker på när vi pratar om offentlighetsprincipen. Den innebär att alla, såväl svenskar som utländska medborgare, har rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

En allmän handling kan vara brev, e-post, beslut, videoupptagningar etc. som inkommit till eller skapats på myndigheten, och som förvaras där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga så att du har rätt att läsa dem. Handlingar kan vara belagda med sekretess för att de till exempel innehåller känslig information om enskilda personer.

När du begär att få ta del av en offentlig handling har du rätt att vara anonym. Du behöver heller inte förklara vad du ska ha handlingen till. Myndigheten ska skyndsamt lämna ut den handling du vill ha. Tycker du att det tar för lång tid att få ut handlingen kan du klaga hos justitieombudsmannen, JO.

Varje gång någon begär ut en handling som är sekretessbelagd gör myndigheten en prövning av sekretessen. Därför måste du berätta vem du är när du begär ut en handling som är belagd med sekretess, så att myndigheten kan göra rätt bedömning. Det kan ju hända att handlingen är hemlig för alla utom dig. Får du inte ta del av en handling kan du överklaga beslutet till kammarrätten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2019
Kommun & politik